Copyright 2010 กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ All Rights Reserved.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1

อาคารการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม เลขที่ 814 ถนนปราจีนอนุสรณ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
บรรณาธิการ และ ผู้ดูแลระบบ:นายปรีชา เดชะไชย, ฝ่ายข่าว :นางกองแก้ว บุญเพ็ง, ฝ่ายกราฟฟิก :นายธนู บุญเพ็ง
โทร : 037-211126 ,037-211362 , sptpj.pr@gmail.com
แก้ไขครั้งสุดท้าย 7 October, 2014 23:21-->