ประชาสัมพันธ์ โครงการสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามด้านมารยาทไทย ของวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี สมัครโดยตรง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ห
ปราจีน 1 เยี่ยมบ้านนักเรียน ปี ๒๕๕๗

วารสารรายเดือน หนึ่งมิตรชิดใกล้

               
          วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑ มอบให้นายไพจิตร ไชยฤทธิ์ รอง ผอ.สพป. พร้อมด้วยคณะกรรมการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ปี ๒๕๕๗ โดยออกเยี่ยมบ้านนักเรียนในเขตอำเภอประจันตคาม เขตคุณภาพประจันตคาม ๑ จำนวน ๒ โรงเรียน คือ ๑. โรงเรียนวัดเกาะมะไฟ ด.ช.จตุรณ ปาทา ชั้น ป.๔ และ ๒. โรงเรียนวัดไชยมงคล ด.ญ.ศิริขวัญ ใจอาสิทธิ์ ชั้น ป. ๕ และเขตคุณภาพศรีประจันตคาม ๓ คือ โรงเรียนวัดพรหมรังษีมิตรภาพที่ ๑ จำนวน ๒ ราย คือ ๑. ด.ญ.ผกามาศ มหาเมฆ ชั้น ม.๒ และ ๒. ด.ช.วรินทร ภาเชียงกุล ชั้น ป.๔ โดยมอบอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนรายละ ๑ ชุด

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปทั้งหมด
          
 
ข่าวย่อย
โดย กองแก้ว บุญเพ็ง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ โทร. 037-211362 ต่อ 113 หรือ 037-211126
          
ปัญหาโรคตาจากการใช้คอมพิวเตอร์คลิกที่นี่...
คอมพิวเตอร์กลายเป็นอุปกรณ์หนึ่งที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันอย่างมาก ทั้งใช้ทำงาน ทำการบ้าน หรือเล่นเกมผ่อนคลายต่างๆ อย่างไรก็ตาม การใช้คอมพิวเตอร์อาจมีผลเสียต่อสุขภาพตา เรียกว่า “โรคตาจากจอคอมพิวเตอร์ (Computer vision syndrome)” คือภาวะอาการปวด เคืองตา ภายหลังจากการใช้จอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน


ขอเชิญชมตัวอย่างข้อสอบ O-NET ปี 2556 พร้อมเฉลย

ข้อสอบ O-NET ป.6 วิชาคณิตและภาษาไทย+เฉลย

- คณิตศาสตร์
คลิกที่นี่...https://onedrive.live.com/

- ภาษาไทย
คลิกที่นี่...https://onedrive.live.com/

 


ฉบับที่ 127 วันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม 2557 จำนวนผู้ใช้งาน 2 ท่าน
จำนวนผู้ชม 163655 ครั้ง Your IP Address is 54.211.219.68
www.prachin1.net
          วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑ มอบให้นายปรัชญา สมบูรณ์ทรัพย์ รอง ผอ.สพป. พร้อมด้วยคณะกรรมการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ปี ๒๕๕๗ โดยออกเยี่ยมบ้านนักเรียนในเขตอำเภอศรีมโหสถ เขตคุณภาพศรีมโหสถ จำนวน ๒ โรงเรียน คือ ๑. โรงเรียนวัดคู้ลำพัน ด.ญ.อาภรณ์ เหลี่ยมมณี ชั้น ป.๓ และ ๒. โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน ด.ญ.จิตรา สามารถ ชั้น ม. ๑ โดยมอบอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนรายละ ๑ ชุด

หาก e-office มีปัญหา โปรดดูงานของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้จากเว็บไซต์ http://www.prachin1.net/e-loader/
 


          

 
          
คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปทั้งหมด

           วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑ มอบให้นางวนิดา ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ปี ๒๕๕๗ โดยออกเยี่ยมบ้านนักเรียนในเขตอำเภอประจันตคาม เขตคุณภาพประจันตคาม ๒ จำนวน ๒ โรงเรียน คือ ๑. โรงเรียนหนองคุ้ม ด.ช.พิพัฒนชัย ชัยยะ ชั้น ป.๓ และ ๒. โรงเรียนวัดดงบัง (ดงบังบำรุงวิทย์) ด.ญ.ปฏิรา ถึงตลอด ชั้น ป. ๕ โดยมอบอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนรายละ ๑ ชุด
คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปทั้งหมด 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี
814 ถนนปราจีนอนุสรณ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
โทร : 037-211126 ,037-211362 sptpj.pr@gmail.com
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบadmin]
[เครือข่าย e-networks] [เกี่ยวกับเครือข่าย e-news]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม 2557
วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑ มอบให้นายปรัชญา สมบูรณ์ทรัพย์ รอง ผอ.สพป. พร้อมด้วยคณะกรรมการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ปี ๒๕๕๗ โดยออกเยี่ยมบ้านนักเรียนในเขตอำเภอศรีมโหสถ เขตคุณภาพศรีมโหสถ จำนวน ๒ โรงเรียน คือ ๑. โรงเรียนวัดคู้ลำพัน ด.ญ.อาภรณ์ เหลี่ยมมณี ชั้น ป.๓ และ ๒. โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน ด.ญ.จิตรา สามารถ ชั้น ม. ๑ โดยมอบอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนรายละ ๑ ชุด

หาก e-office มีปัญหา โปรดดูงานของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้จากเว็บไซต์ http://www.prachin1.net/e-loader/

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2557
วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑ มอบให้นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีสรวย รอง ผอ.สพป. เป็นประธานในการรับมอบอาคารโดมเอนกประสงค์โรงเรียนวัดเนินไม้หอม ซึ่งบริษัท ทวี บอนด์ วีโอวี เซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ก่อสร้างอาคารโดมเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๒ เมตร ยาว ๑๒ เมตร ทาสีรั้วโรงเรียนความยาว ๖๐ เมตร มอบอุปกรณ์การเรียน หนังสือสำหรับการอ่านและค้นคว้าประจำห้องสมุดโรงเรียน และคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน จำนวน ๒ ชุด และอื่น ๆ มูลค่ารวมทั้งสิ้น ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยมีนายสมชาย สิงหวิบูลย์ ผอ.โรงเรียนวัดเนินไม้หอม พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชาชน ผู้ปกครอง คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับเป็นอย่างดี หลังจากการรับมอบเสร็จสิ้นแล้ว ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้รอบบริเวณโรงเรียน

หาก e-office มีปัญหา โปรดดูงานของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้จากเว็บไซต์ http://www.prachin1.net/e-loader/

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 17 ธันวาคม 2557
วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑ พร้อมด้วยคณะกรรมการประกอบด้วย นายมณฑล วัฒนศฤงคาร รอง ผอ.สพป., นางนิตยา พรรณภักดี ศึกษานิเทศก์, นายสมร ดาราย ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และ นางโสภา คงเมือง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ปี ๒๕๕๗ โดยได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนในเขตคุณภาพศรีมหาโพธิ ๒ โรงเรียนบ้านหนองหอย ด.ญ.สวน รัตน์ ชั้น ป.๔ และเขตคุณภาพศรีมหาโพธิ ๓ จำนวน ๒ โรงเรียน คือ ๑.โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย ด.ญ.ปาริชาด วงษ์สา ชั้น ป.๔ และ ๒. โรงเรียนวัดหนองโปรง ด.ช.เอกภพ มณฑา ชั้น ป.๕ ท่าน ผอ.เขต ได้มอบเงินส่วนตัวเพื่อช่วยเหลือนักเรียนทุกราย และมอบอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนรายละ ๑ ชุด

หาก e-office มีปัญหา โปรดดูงานของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้จากเว็บไซต์ http://www.prachin1.net/e-loader/

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม 2557
วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๓๐น. นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 นำคณะข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมถวายเครื่องราชสักการะ (พุ่มเงิน-พุ่มทอง) พร้อมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ในวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี

หาก e-office มีปัญหา โปรดดูงานของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้จากเว็บไซต์ http://www.prachin1.net/e-loader/

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2557
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 สำนักงานลูกเสือจังหวัดปราจีนบุรี จัดงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2557 โดยนายสมฤกษ์ บัวใหญ่ รองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธี วันวชิราวุธ 25 พฤศจิกายน และนายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 พร้อมคณะให้การต้อนรับ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 (หน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี) อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

ประกาศผลครูผู้ช่วย สพป.ปราจีนบุรี เขต
คลิกที่นี่...http://www.prachin1.net/e-loader/

หาก e-office มีปัญหา โปรดดูงานของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้จากเว็บไซต์ http://www.prachin1.net/e-loader/

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1
จัดโครงการสนับสนุนกระเป๋าผ้าการกุศลให้ใจ
ONE HEART WITH THE KING

ตามโครงการ “ให้ใจ” ราคาใบละ 200 บาท
เพื่อสงเคราะห์ด้านการศึกษาเยาวชน ผู้ยากไร้
สนับสนุนการดำเนินการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
และนำรายได้ทูลเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในวันที่ 5 ธันวาคม 2557
โรงเรียนใดสนใจ สามารถสั่งซื้อได้ที่ กลุ่มอำนวยการ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2557
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการเครือข่ายการศึกษาทางเลือก โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนของชุมชนภาคกลาง ดำเนินการประเมินผลโรงเรียนขนาดเล็กเชิงประจักษ์ เพื่อรับรางวัล และจัดอันดับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ – ภาคกลาง ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
หาก e-office มีปัญหา โปรดดูงานของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้จากเว็บไซต์ http://www.prachin1.net/e-loader/

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1
จัดโครงการสนับสนุนกระเป๋าผ้าการกุศลให้ใจ
ONE HEART WITH THE KING

ตามโครงการ “ให้ใจ” ราคาใบละ 200 บาท
เพื่อสงเคราะห์ด้านการศึกษาเยาวชน ผู้ยากไร้
สนับสนุนการดำเนินการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
และนำรายได้ทูลเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในวันที่ 5 ธันวาคม 2557
โรงเรียนใดสนใจ สามารถสั่งซื้อได้ที่ กลุ่มอำนวยการ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2557
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 (เวลา 08.15 น.) นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 นำทีมบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 แต่งกายเครื่องแบบราชการสีกากี เข้าแถวเคารพธงชาติ ไหว้พระ สวดมนต์ และกล่าวคำปฏิญาณ ณ ลานหน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1

อ่านข่าวนี้ ที่ สพฐ. คลิกที่นี่... http://www.obec.go.th
ขอเชิญชมตัวอย่างข้อสอบ O-NET ปี 2556 พร้อมเฉลย

ข้อสอบ O-NET ป.6 วิชาคณิตและภาษาไทย+เฉลย

- คณิตศาสตร์
คลิกที่นี่...https://onedrive.live.com/

- ภาษาไทย
คลิกที่นี่...https://onedrive.live.com/


หาก e-office มีปัญหา โปรดดูงานของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้จากเว็บไซต์ http://www.prachin1.net/e-loader/

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1
จัดโครงการสนับสนุนกระเป๋าผ้าการกุศลให้ใจ
ONE HEART WITH THE KING

ตามโครงการ “ให้ใจ” ราคาใบละ 200 บาท
เพื่อสงเคราะห์ด้านการศึกษาเยาวชน ผู้ยากไร้
สนับสนุนการดำเนินการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
และนำรายได้ทูลเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในวันที่ 5 ธันวาคม 2557
โรงเรียนใดสนใจ สามารถสั่งซื้อได้ที่ กลุ่มอำนวยการ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2557
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 สำนักงานลูกเสือจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิมาดำรงตำแหน่งเป็นคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดปราจีนบุรี โดยนางสาวจิตตรา พรหมชุติมา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดปราจีนบุรี และนายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 เป็นเลขานุการ ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

หาก e-office มีปัญหา โปรดดูงานของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้จากเว็บไซต์ http://www.prachin1.net/e-loader/

สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษ หรือโครงการทุนรัฐบาล โดยรับสมัครในระหว่างวันที่ 14 - 20 พฤศจิกายน 2557 ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล โทร. 037-213076
คลิกที่นี่...http://www.prachin1.net/e-loader/

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1
จัดโครงการสนับสนุนกระเป๋าผ้าการกุศลให้ใจ
ONE HEART WITH THE KING

ตามโครงการ “ให้ใจ” ราคาใบละ 200 บาท
เพื่อสงเคราะห์ด้านการศึกษาเยาวชน ผู้ยากไร้
สนับสนุนการดำเนินการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
และนำรายได้ทูลเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในวันที่ 5 ธันวาคม 2557
โรงเรียนใดสนใจ สามารถสั่งซื้อได้ที่ กลุ่มอำนวยการ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
ภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557


คลิกเพื่อดูรูปกระเป๋าได้ที่นี่...
ใบสั่งซื้อ /หากท่านประสงค์ สั่งซื้อโดยตรง /


อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2557
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 คณะกรรมการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ได้ออกประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2557 ระดับจังหวัด โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี โดยประเมิน 6 ด้าน คือ ด้านที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ด้านที่ 2 การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ ด้านที่ 3 การบริหารการจัดการ ด้านที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน ด้านที่ 5 บุคลากรและการบริหารงานบุคลากร และ ด้านที่ 6 ความดีเด่นของสถานศึกษา

หาก e-office มีปัญหา โปรดดูงานของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้จากเว็บไซต์ http://www.prachin1.net/e-loader/

สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษ หรือโครงการทุนรัฐบาล โดยรับสมัครในระหว่างวันที่ 14 - 20 พฤศจิกายน 2557 ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล โทร. 037-213076
คลิกที่นี่...http://www.prachin1.net/e-loader/

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1
จัดโครงการสนับสนุนกระเป๋าผ้าการกุศลให้ใจ
ONE HEART WITH THE KING

ตามโครงการ “ให้ใจ” ราคาใบละ 200 บาท
เพื่อสงเคราะห์ด้านการศึกษาเยาวชน ผู้ยากไร้
สนับสนุนการดำเนินการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
และนำรายได้ทูลเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในวันที่ 5 ธันวาคม 2557
โรงเรียนใดสนใจ สามารถสั่งซื้อได้ที่ กลุ่มอำนวยการ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
ภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557


คลิกเพื่อดูรูปกระเป๋าได้ที่นี่...
ใบสั่งซื้อ /หากท่านประสงค์ สั่งซื้อโดยตรง /


อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน 2557
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 คณะติดตามที่ 7 ของ สพฐ. ประกอบด้วย 1) นางอรางค์ลักษณ์ มณีศิริ 2) นางสาวอุบลพรรณ มีจิตต์ และนายไชยา อินทะแสน ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน 10 นโยบายของทุกเดือน ตลอด 3 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2557 ซึ่งกำหนดติดตามครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 10 – 14 พฤศจิกายน 2557 โดยมีนายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าว ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1


อ่านข่าวนี้ ที่ สพฐ. คลิกที่นี่... http://www.obec.go.th

หาก e-office มีปัญหา โปรดดูงานของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้จากเว็บไซต์ http://www.prachin1.net/e-loader/

สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษ หรือโครงการทุนรัฐบาล โดยรับสมัครในระหว่างวันที่ 14 - 20 พฤศจิกายน 2557 ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล โทร. 037-213076
คลิกที่นี่...http://www.prachin1.net/e-loader/

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1
จัดโครงการสนับสนุนกระเป๋าผ้าการกุศลให้ใจ
ONE HEART WITH THE KING

ตามโครงการ “ให้ใจ” ราคาใบละ 200 บาท
เพื่อสงเคราะห์ด้านการศึกษาเยาวชน ผู้ยากไร้
สนับสนุนการดำเนินการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
และนำรายได้ทูลเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในวันที่ 5 ธันวาคม 2557
โรงเรียนใดสนใจ สามารถสั่งซื้อได้ที่ กลุ่มอำนวยการ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
ภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557


คลิกเพื่อดูรูปกระเป๋าได้ที่นี่...
ใบสั่งซื้อ /หากท่านประสงค์ สั่งซื้อโดยตรง /


อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/14 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า