>>> ด่วน!!! สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 จะดำเนินการสอบครูผู้ช่วย วันที่ 10-12 ตุลาคม 2558 ณ โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี โดยประกาศผู้มีสิทธิสอบผ่านเว็บไซต์ http://www.prachin1.net/e-loader ท่านสามารถคลิกดูได้จากข่าวการศึกษาฉบับนี้ค่ะ >>>ขอความกรุณาส่งเงินค่าจำหน่ายดอกมะลิ ที่กลุ่มอำนวยการ นางกอแงก้ว บุญเพ็ง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ด้วยนะคะ รับสั่งซื้อดอกพุทธรักษา สัญลักษณ์งานวันพ่อแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2558 โดยส่งใบสั่งซื้อ ได้ทาง e-mail : kaewboonpeng@gmail.com นางกองแก้ว บุญเพ็ง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ค่ะ
ทดสอบการอ่านของนักเรียน ชั้น ป.1


               
          เมื่อวันทื่ 5 ตุลาคม 2558 นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ได้มอบให้นายนพรัตน์ เทพตะขบ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ออกตรวจติดตามการประเมินการอ่านออก-เขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในเขตอำเภอศรีมโหสถ จำนวน 4 สนามสอบโรงเรียน ได้แก่ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ สนามสอบโรงเรียนสระข่อย สนามสอบโรงเรียนบ้านโคกพนมดี และสนามสอบโรงเรียนโป่งตะเคียน

          
 
ข่าวย่อย
โดย กองแก้ว บุญเพ็ง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ โทร. 037-211362 ต่อ 113 หรือ 037-211126
          ฉบับที่ 209 วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2558 จำนวนผู้ใช้งาน 6 ท่าน
จำนวนผู้ชม 222668 ครั้ง Your IP Address is 54.144.77.26
www.prachin1.net
          เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2558 โรงเรียนในสังกัด สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ดำเนินการทดสอบการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ในด้านการอ่านออกเขียนได้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2558 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยวัดสมรรถนะนักเรียน 3 ด้าน คือ อ่านออก อ่านรู้เรื่อง และเขียนได้ ซึ่งเครื่องมือในการทดสอบ การอ่านออก ประกอบด้วย การอ่านคำ อ่านเป็นประโยค, การอ่านรู้เรื่อง ประกอบด้วย โยงภาพ โยงประโยค ตอบคำถามจากข้อความสั้น, การเขียนได้ ประกอบด้วย เขียนตามคำบอก เรียงคำเป็นประโยค แต่งประโยคจากภาพ
 


          

 
                    

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี
814 ถนนปราจีนอนุสรณ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
โทร : 037-211126 ,037-211362 sptpj.pr@gmail.com
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบadmin]
[เครือข่าย e-networks]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2558
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2558 โรงเรียนในสังกัด สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ดำเนินการทดสอบการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ในด้านการอ่านออกเขียนได้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2558 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยวัดสมรรถนะนักเรียน 3 ด้าน คือ อ่านออก อ่านรู้เรื่อง และเขียนได้ ซึ่งเครื่องมือในการทดสอบ การอ่านออก ประกอบด้วย การอ่านคำ อ่านเป็นประโยค, การอ่านรู้เรื่อง ประกอบด้วย โยงภาพ โยงประโยค ตอบคำถามจากข้อความสั้น, การเขียนได้ ประกอบด้วย เขียนตามคำบอก เรียงคำเป็นประโยค แต่งประโยคจากภาพ
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2558
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมบรรยายพิเศษ การประชุมสัมมนาดังกล่าวได้เน้นให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกันทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการอ่านออกเขียนได้ และการประกันคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษา ณ ห้องประชุมโรงแรมแคนทารี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย ....ดูได้จาก เว็บไซต์ คลิกที่นี่http://www.prachin1.net/e-loader

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2558
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558 จำนวน 108 ท่าน "เส้นทาง...ที่ภูมิใจ สู่เส้นชัยแห่งศรัทธา" ณ โรงแรมวังสำราญ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี โดยมี นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้่นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานในพิธี และต้องขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาทุกฝ่ายทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดงานครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

โปรดคลิกที่ภาพเล็ก ๆ เพื่อดูภาพทั้งหมดค่ะ....กองแก้ว บุญเพ็ง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 23 กันยายน 2558
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558 นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ได้มอบหมายให้นายปรีชา เดชะไชย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจติดตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด ได้ไปตรวจเยี่ยมชมกิจกรรมอาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัดทุกอำเภอ

ณ โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โรงเรียนกำลังดำเนินการเพาะเห็ดนางฟ้า เลี้ยงปลาดุก เลี้ยงกบ เลี้ยงจิ้งหรีด เลี้ยงไก่ไข่ เพื่ออาหารกลางวัน โดยมอบหมายให้ ครูกฤต เจนการ ดำเนินการพานักเรียนทำ ตอนนี้ไก่เริ่มออกไข่แล้ว และเห็ดนางฟ้าเริ่มออกแล้ว กบ และปลากำลังโต แถมมีแปลงนาสาธิต เพื่อการเรียนรู้อีกด้วย (แปลงเล็กๆ) ทั้งนี้ ได้รับการต้อนรับจาก นางสุดา พันธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียน และผู้บริหารสถานศึกษาในเขตอำเภอศรีมหาโพธิ พร้อมด้วยคุณครู-นักเรียนโรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ให้การต้อนรับคณะตรวจติดตามโครงการอาหารกลางวันเป็นอย่างดี
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : อาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2558
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2558 (เวลา 16.30 น.) สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2558 ในระหว่างวันที่ 14 - 20 กันยายน 2558 ในเวลาราชการ ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 มีผู้มาสมัครสอบเอกภาษาไทย 18 คน เอกคณิตศาสตร์ 68 คนและเอกนาฏศิลป์ 4 คน
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2558
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2558 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้ดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2558 โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14-20 กันยายน 2558 ในเวลาราชการ ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1


>>>ขอความกรุณาส่งเงินค่าจำหน่ายดอกมะลิ ที่กลุ่มอำนวยการ นางกอแงก้ว บุญเพ็ง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ด้วยนะคะ
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2558
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558 (เวลา 10.30 น.) นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดทำสรุปผลและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

ข่าวด่วน !!! …. แจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งลูกจ้างประจำ ที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558 โปรดทราบ และขอความกรุณาส่งไฟล์ภาพ แสดงชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง และอายุราชการ ที่ถูกต้อง ไปยัง นางกองแก้ว บุญเพ็ง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ภายในวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2558 เพื่อใช้ประกอบการทำ VTR ในงานแสดงมุทิตาจิต และเพื่อความสะดวกต่อการปฏิบัติงาน “ขออนุญาตไม่รับเป็นภาพถ่ายนะคะ” ขอขอบคุณค่ะ
ส่งผ่านอีเมล์ kaewboonpeng@gmail.com ส่งทันที

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2558
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 มอบให้นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีสรวย รอง ผอ.สพป. เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Asean day และค่ายอาเซียน โรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี และเครือข่ายเขตคุณภาพเมืองปราจีนบุรี 2 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งคณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

ข่าวด่วน !!! …. แจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งลูกจ้างประจำ ที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558 โปรดทราบ และขอความกรุณาส่งไฟล์ภาพ แสดงชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง และอายุราชการ ที่ถูกต้อง ไปยัง นางกองแก้ว บุญเพ็ง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ภายในวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2558 เพื่อใช้ประกอบการทำ VTR ในงานแสดงมุทิตาจิต และเพื่อความสะดวกต่อการปฏิบัติงาน “ขออนุญาตไม่รับเป็นภาพถ่ายนะคะ” ขอขอบคุณค่ะ
ส่งผ่านอีเมล์ kaewboonpeng@gmail.com ส่งทันที

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2558
วันที่ 21 สิงหาคม 2558 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีสรวย รอง ผอ.สพป. และคณะบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้ไปเยี่ยมบ้านนักเรียนไปยังโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตอำเภอเมืองปราจีนบุรี จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านแหลมไผ่, โรงเรียนบ้านแหลมหิน และโรงเรียนบ้านเนินหอม โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและครูร่วมในการเยี่ยมบ้านนักเรียน

ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่นักเรียนทุกโรงเรียนที่ไปเยี่ยม
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2558
วันที่ 19 สิงหาคม 2558 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวสิริมา อาศัยผล และนางโสภา คงเมือง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ซึ่งเป็นบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 มาตร 38 ค. (2) ได้ไปเยี่ยมบ้านนักเรียนไปยังโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตอำเภอประจันตคาม จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม, โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม และโรงเรียนวัดดงไชยมัน โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและครูร่วมในการเยี่ยมบ้านนักเรียน
ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่นักเรียนทุกโรงเรียนที่ไปเยี่ยม

อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/22 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า