@@@ @@@ขอเชิญชวนเป็นเจ้าของเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ จำหน่ายราคา 300 บาท รายได้สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สั่งจองได้ที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานจังหวัดทุกจังหวัดและธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ สอบถามได้ที่ โทร. 0 2282 1007 , 0 2282 5378@@@ขอเชิญชวนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ติดต่อซื้อสมุดบันทึก สพฐ.ปี2558 การศึกษาไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน ได้ที่นางกองแก้ว บุญเพ็ง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ กลุ่มอำนวยการ ราคาเล่มละ 150 บาท (มีจำหน่ายเพียง 100 เล่มเท่านั้น) * * *ขอความร่วมมือผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนละ 1 เล่ม * * * @@@จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี จัดงานสืบสานวัฒนธรรมและงานกาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ปี ๒๕๕๘ ในระหว่างวันอังคารที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๕ ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี โดยจะเข้ามาดำเนินการจัดเตรียมสาถนที่ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป อาจทำให้การจราจรและการใช้พื้นที่ดังกล่าวไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยมา ณ โอกาสนี้ @@@ประชาสัมพันธ์ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการสอนเขียนร้อยกรอง สถาบันสุนทรภู่ ฟรี ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการอบรม สนใจติดต่อ นายสมบัติ เสริมศิลป์ รอง ผองสถาบันสุนทรภู่ ร.ร.ปราจีนกัลยาณี โทรสาร 037-213902 และ โทรศัพท์ 0861570172 ภายในวันที่ 31 มกราคม 2558
สอบแข่งขันทางวิชาการนานาชาติ ปี 2558

วารสารรายเดือน หนึ่งมิตรชิดใกล้

               
          เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 เวลา 16.00 น. นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษาร่วมวางหรีดเคารพศพเด็กหญิงณภัทร แสนทวี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ที่วัดบึง ต.ไม้เค็ด อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000

เด็กหญิงณภัทร แสนทวี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ประสพอุบัติเหตุเสียชีวิต ณ โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ ในวันที่ 23 มกราคม 2558 เวลา 06.30 น. โดยตั้งศพบำเพ็ญกุศล ที่ วัดบึง ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000

เมื่อวันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2558 เวลา 20.00 น.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ร่วมเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมศพ เด็กหญิงณภัทร แสนทวี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 /1 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี และมอบเงินเพื่อช่วยเหลือครอบครัวแสนทวี โดยนายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด ณ วัดบึง ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558 เวลา 16.00 น. นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด ร่วมในพิธีประชุมเพลิงศพ เด็กหญิงณภัทร แสนทวี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 /1 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ณ วัดบึง ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปทั้งหมด
           วันที่ 22 มกราคม 2558 นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ว่าที่ร้อยโทอิทธิพัทธ์ พรมเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกเขื่อน พร้อมด้วยคณะครู ได้ต้อนรับ พลตํารวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งเดินทางมาตรวจเยี่ยมนักเรียน ด.ญ.วรรณิตา จันทร์แจ่ม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดโคกเขื่อน ซึ่งได้ประสบปัญหาครอบครัว พ่อและแม่เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ


 
ข่าวย่อย
โดย กองแก้ว บุญเพ็ง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ โทร. 037-211362 ต่อ 113 หรือ 037-211126
          ขอเชิญชวนเป็นเจ้าของเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ ราคาชุดละ ๓๐๐ บาท

คลิกที่นี่ ผ่านเว็บไซต์ http://genad.obec.go.th
สามารถดาวน์โหลดใบสั่งจองผ่านทางเว็บไซต์
คลิกที่นี่....http://www.opm.go.th

 


ฉบับที่ 135 วันจันทร์ที่ 26 มกราคม 2558 จำนวนผู้ใช้งาน 5 ท่าน
จำนวนผู้ชม 170433 ครั้ง Your IP Address is 54.87.149.24
www.prachin1.net
          เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ได้จัดสอบแข่งขันนานาชาติ ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้นในวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี โดยมีนักเรียนเข้าร่วมทดสอบในครั้งนี้ วิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 717 คน และวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 299 คน (นักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ในสังกัด สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 จากภาครัฐและเอกชน) โดยเริ่มทำการสอบแข่งขันตั้งแต่เวลา 09.00 น. ในการสอบแข่งขันครั้งนี้ นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 พร้อมด้วย นายไพจิต ไชยฤทธิ์ รอง ผอ. และนายสงวน พรหมศรี ผอ.โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี และคณะผู้บริหารโรงเรียนได้ร่วมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียน ณ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
หาก e-office มีปัญหา โปรดดูงานของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้จากเว็บไซต์ http://www.prachin1.net/e-loader/

โรงเรียนที่สั่งจองหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558 ไว้ โปรดติดต่อขอรับได้ที่นางกองแก้ว บุญเพ็ง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 กลุ่มอำนวยการ โทรศัพท์ 037-211126 (กลุ่มงานประชาสัมพันธ์)


วารสารการศึกษาไทย เดือนกันยายน ๒๕๕๗
คลิกที่นี่ http://www.moe.go.th/moe/th/news
 


          

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปทั้งหมด
 
           เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ได้ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนายจงกล ชมพันธุ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานในการประชุม และนายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 เป็นเลขาในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมศรีมโหสถ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
           วันที่ 22 มกราคม 2558 นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ได้ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง และค่ายวิชาการติวเข้มสำหรับนักเรียนชั้น ป.6 (O-NET) โดยมีนายวัชรพงศ์ สุภรณ์ไพจิต ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง และคณะผู้บริหารเขตคุณภาพบ้านสร้าง 1 ให้การต้อนรับ ทำให้นักเรียนและคณะครูมีขวัญกำลังใจในการทำงาน จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้


 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี
814 ถนนปราจีนอนุสรณ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
โทร : 037-211126 ,037-211362 sptpj.pr@gmail.com
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบadmin]
[เครือข่าย e-networks] [เกี่ยวกับเครือข่าย e-news]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 26 มกราคม 2558
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ได้จัดสอบแข่งขันนานาชาติ ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้นในวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี โดยมีนักเรียนเข้าร่วมทดสอบในครั้งนี้ วิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 717 คน และวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 299 คน (นักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ในสังกัด สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 จากภาครัฐและเอกชน) โดยเริ่มทำการสอบแข่งขันตั้งแต่เวลา 09.00 น. ในการสอบแข่งขันครั้งนี้ นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 พร้อมด้วย นายไพจิต ไชยฤทธิ์ รอง ผอ. และนายสงวน พรหมศรี ผอ.โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี และคณะผู้บริหารโรงเรียนได้ร่วมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียน ณ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
หาก e-office มีปัญหา โปรดดูงานของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้จากเว็บไซต์ http://www.prachin1.net/e-loader/

โรงเรียนที่สั่งจองหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558 ไว้ โปรดติดต่อขอรับได้ที่นางกองแก้ว บุญเพ็ง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 กลุ่มอำนวยการ โทรศัพท์ 037-211126 (กลุ่มงานประชาสัมพันธ์)


วารสารการศึกษาไทย เดือนกันยายน ๒๕๕๗
คลิกที่นี่ http://www.moe.go.th/moe/th/news
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 20 มกราคม 2558
เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ คณะกรรมการประเมินโรงเรียนพระราชทาน นำทีมโดยนางกลอยสุข เมืองคำ รอง ผอ.สพป.นครนายก เป็นประธานในการประเมินโรงเรียนพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ระดับภาค กลุ่มที่ ๑๒ ณ โรงเรียนมารีวิทยา อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
หาก e-office มีปัญหา โปรดดูงานของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้จากเว็บไซต์ http://www.prachin1.net/e-loader/

โรงเรียนที่สั่งจองหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558 ไว้ โปรดติดต่อขอรับได้ที่นางกองแก้ว บุญเพ็ง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 กลุ่มอำนวยการ โทรศัพท์ 037-211126 (กลุ่มงานประชาสัมพันธ์)


อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2558
เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗ ได้จัดงานวันครู ประจำปี ๒๕๕๘ อย่างยิ่งใหญ่ ณ ร.ร.ปราจิณราษฎรอำรุง อำเภอเมืองปราจีนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ตลอดจนยกย่องเชิดชูเกียรติครู โดยในช่วงเช้าจัดให้มีกิจกรรมทางศาสนา จากนั้น นายเสฐียรพงศ์ มากศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประธานในพิธี ได้มอบเกียรติบัตรเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครู เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ “พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน” และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ตลอดจนมีพิธีบูชาบูรพาจารย์ และร่วมกล่าวคำปฏิญาณ เพื่อปลูกจิตสำนึกและยืนยันในอุดมการณ์วิชาชีพ เพื่อส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษากับประชาชน ในการพัฒนาการศึกษาของชาติและสังคม เพื่อดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ เพื่อส่งเสริมให้ครู นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมการจัดงานวันครู

หาก e-office มีปัญหา โปรดดูงานของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้จากเว็บไซต์ http://www.prachin1.net/e-loader/

โรงเรียนที่สั่งจองหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558 ไว้ โปรดติดต่อขอรับได้ที่นางกองแก้ว บุญเพ็ง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 กลุ่มอำนวยการ โทรศัพท์ 037-211126 (กลุ่มงานประชาสัมพันธ์)


อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 2558
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้ต้อนรับ และนำเสนอข้อมูลการดำเนินงานและการบริหารจัดการของเขตพื้นที่การศึกษาฯ ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

หาก e-office มีปัญหา โปรดดูงานของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้จากเว็บไซต์ http://www.prachin1.net/e-loader/

โรงเรียนที่สั่งจองหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558 ไว้ โปรดติดต่อขอรับได้ที่นางกองแก้ว บุญเพ็ง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 กลุ่มอำนวยการ โทรศัพท์ 037-211126 (กลุ่มงานประชาสัมพันธ์)


อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 13 มกราคม 2558
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2558 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 พร้อมด้วย รอง ผอ. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 และคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ร่วมประชุมทางไกลด้วยระบบวิดีโอ คอนเฟอเรนซ์ กับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามประกาศนโยบาย “ปี ๒๕๕๘ ปีแห่งการปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้” ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

โรงเรียนที่สั่งจองหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558 ไว้ โปรดติดต่อขอรับได้ที่นางกองแก้ว บุญเพ็ง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 กลุ่มอำนวยการ โทรศัพท์ 037-211126 (กลุ่มงานประชาสัมพันธ์)

ขอเชิญชวนเป็นเจ้าของเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ ราคาชุดละ ๓๐๐ บาท

คลิกที่นี่ ผ่านเว็บไซต์ http://genad.obec.go.th
สามารถดาวน์โหลดใบสั่งจองผ่านทางเว็บไซต์
คลิกที่นี่....http://www.opm.go.th


หาก e-office มีปัญหา โปรดดูงานของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้จากเว็บไซต์ http://www.prachin1.net/e-loader/

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 30 ธันวาคม 2557
29 ธันวาคม 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ร่วมกับเขตคุณภาพต่าง ๆ จัดงานกิจกรรมสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2558 ของครอบครัว สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 อันประกอบด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จากเขตคุณภาพทุกเขต ณ บริเวณหน้าสำนักงานเขต มีการแสดงของกลุ่มอำนวยการ และกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ร่วมสร้างสีสันในงาน Happy New Year 2015 ของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 พร้อมทั้งดำเนินการจับฉลากของขวัญปีใหม่ ให้แก่น้อง ๆ บุคลากรในสังกัด นางสาวรุ่งฤดี อินทสร และนางสาสินีนาฎ เจริญจิตต์ ได้รับรางวัลใหญ่จากท่าน ผอ.ดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ในค่ำคืนของวันนี้ บรรยากาศแบบย้อนยุค ...ณ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 โดยได้รับการสนับสนุนอาหารจากทุกกลุ่มภายในเขตพื้นที่การศึกษา และเขตคุณภาพต่างที่ ศธ ๐๔๐๙๐/ว ๑๔ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่อง เรื่อง การจัดงานวันครู พ.ศ. ๒๕๕๘

ด้วยวันที่ ๑๖ มกราคม ของทุกปีเป็นวันครู เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑ จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมกำหนดแนวทางการจัดงาน ในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศรีมโหสถ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 30 ธันวาคม 2557
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557 บริษัท HGST(ประเทศไทย) มอบ Internet HUB 8 Port ให้ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 โดยนายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 เป็นผู้รับมอบ และในนามของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ร่วมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้กับชุมชน ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

หาก e-office มีปัญหา โปรดดูงานของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้จากเว็บไซต์ http://www.prachin1.net/e-loader/

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2557
วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑ มอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ และเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ได้รับรางวัลในระดับจังหวัดและระดับโซนภูมิภาค ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑ ในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๗
หาก e-office มีปัญหา โปรดดูงานของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้จากเว็บไซต์ http://www.prachin1.net/e-loader/

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม 2557
วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑ มอบให้นายปรัชญา สมบูรณ์ทรัพย์ รอง ผอ.สพป. พร้อมด้วยคณะกรรมการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ปี ๒๕๕๗ โดยออกเยี่ยมบ้านนักเรียนในเขตอำเภอศรีมโหสถ เขตคุณภาพศรีมโหสถ จำนวน ๒ โรงเรียน คือ ๑. โรงเรียนวัดคู้ลำพัน ด.ญ.อาภรณ์ เหลี่ยมมณี ชั้น ป.๓ และ ๒. โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน ด.ญ.จิตรา สามารถ ชั้น ม. ๑ โดยมอบอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนรายละ ๑ ชุด

หาก e-office มีปัญหา โปรดดูงานของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้จากเว็บไซต์ http://www.prachin1.net/e-loader/

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2557
วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑ มอบให้นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีสรวย รอง ผอ.สพป. เป็นประธานในการรับมอบอาคารโดมเอนกประสงค์โรงเรียนวัดเนินไม้หอม ซึ่งบริษัท ทวี บอนด์ วีโอวี เซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ก่อสร้างอาคารโดมเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๒ เมตร ยาว ๑๒ เมตร ทาสีรั้วโรงเรียนความยาว ๖๐ เมตร มอบอุปกรณ์การเรียน หนังสือสำหรับการอ่านและค้นคว้าประจำห้องสมุดโรงเรียน และคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน จำนวน ๒ ชุด และอื่น ๆ มูลค่ารวมทั้งสิ้น ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยมีนายสมชาย สิงหวิบูลย์ ผอ.โรงเรียนวัดเนินไม้หอม พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชาชน ผู้ปกครอง คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับเป็นอย่างดี หลังจากการรับมอบเสร็จสิ้นแล้ว ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้รอบบริเวณโรงเรียน

หาก e-office มีปัญหา โปรดดูงานของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้จากเว็บไซต์ http://www.prachin1.net/e-loader/

อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/15 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า