กำหนดการพระราชทานเพลิงศพ นายเติม ช่างกลึง บิดา ผอ.วีระยุทธ์ ผอ.ปรีชา ช่างกลึง วันพฤหัสที่ 20 พ.ย.2557 เวลา 16.00 น. ณ เมรุวัดหนองหัวคู ตรงข้ามโีรงเลื่อยศรีประจันตคาม 19.30 น. ทุกคืนสวดพระอภิธรรม
ประชุมลูกเสือจังหวัดปราจีนบุรี

วารสารรายเดือน หนึ่งมิตรชิดใกล้

               
          

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปทั้งหมด

          
 
ข่าวย่อย
โดย กองแก้ว บุญเพ็ง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ โทร. 037-211362 ต่อ 113 หรือ 037-211126
          ตัวอย่างข้อสอบ O-NET ปี 2556 พร้อมเฉลย

ข้อสอบ O-NET ป.6 วิชาคณิตและภาษาไทย+เฉลย

- คณิตศาสตร์
คลิกที่นี่...https://onedrive.live.com/

- ภาษาไทย
คลิกที่นี่...https://onedrive.live.com/

ปัญหาโรคตาจากการใช้คอมพิวเตอร์คลิกที่นี่...
คอมพิวเตอร์กลายเป็นอุปกรณ์หนึ่งที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันอย่างมาก ทั้งใช้ทำงาน ทำการบ้าน หรือเล่นเกมผ่อนคลายต่างๆ อย่างไรก็ตาม การใช้คอมพิวเตอร์อาจมีผลเสียต่อสุขภาพตา เรียกว่า “โรคตาจากจอคอมพิวเตอร์ (Computer vision syndrome)” คือภาวะอาการปวด เคืองตา ภายหลังจากการใช้จอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน

 


ฉบับที่ 120 วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2557 จำนวนผู้ใช้งาน 3 ท่าน
จำนวนผู้ชม 158190 ครั้ง Your IP Address is 23.23.57.182
www.prachin1.net
          เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 สำนักงานลูกเสือจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิมาดำรงตำแหน่งเป็นคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดปราจีนบุรี โดยนางสาวจิตตรา พรหมชุติมา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดปราจีนบุรี และนายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 เป็นเลขานุการ ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

หาก e-office มีปัญหา โปรดดูงานของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้จากเว็บไซต์ http://www.prachin1.net/e-loader/

สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษ หรือโครงการทุนรัฐบาล โดยรับสมัครในระหว่างวันที่ 14 - 20 พฤศจิกายน 2557 ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล โทร. 037-213076
คลิกที่นี่...http://www.prachin1.net/e-loader/

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1
จัดโครงการสนับสนุนกระเป๋าผ้าการกุศลให้ใจ
ONE HEART WITH THE KING

ตามโครงการ “ให้ใจ” ราคาใบละ 200 บาท
เพื่อสงเคราะห์ด้านการศึกษาเยาวชน ผู้ยากไร้
สนับสนุนการดำเนินการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
และนำรายได้ทูลเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในวันที่ 5 ธันวาคม 2557
โรงเรียนใดสนใจ สามารถสั่งซื้อได้ที่ กลุ่มอำนวยการ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
ภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557


คลิกเพื่อดูรูปกระเป๋าได้ที่นี่...
ใบสั่งซื้อ /หากท่านประสงค์ สั่งซื้อโดยตรง /

 


          

 
          
คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปทั้งหมด
          

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี
814 ถนนปราจีนอนุสรณ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
โทร : 037-211126 ,037-211362 sptpj.pr@gmail.com
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบadmin]
[เครือข่าย e-networks] [เกี่ยวกับเครือข่าย e-news]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2557
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 สำนักงานลูกเสือจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิมาดำรงตำแหน่งเป็นคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดปราจีนบุรี โดยนางสาวจิตตรา พรหมชุติมา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดปราจีนบุรี และนายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 เป็นเลขานุการ ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

หาก e-office มีปัญหา โปรดดูงานของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้จากเว็บไซต์ http://www.prachin1.net/e-loader/

สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษ หรือโครงการทุนรัฐบาล โดยรับสมัครในระหว่างวันที่ 14 - 20 พฤศจิกายน 2557 ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล โทร. 037-213076
คลิกที่นี่...http://www.prachin1.net/e-loader/

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1
จัดโครงการสนับสนุนกระเป๋าผ้าการกุศลให้ใจ
ONE HEART WITH THE KING

ตามโครงการ “ให้ใจ” ราคาใบละ 200 บาท
เพื่อสงเคราะห์ด้านการศึกษาเยาวชน ผู้ยากไร้
สนับสนุนการดำเนินการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
และนำรายได้ทูลเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในวันที่ 5 ธันวาคม 2557
โรงเรียนใดสนใจ สามารถสั่งซื้อได้ที่ กลุ่มอำนวยการ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
ภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557


คลิกเพื่อดูรูปกระเป๋าได้ที่นี่...
ใบสั่งซื้อ /หากท่านประสงค์ สั่งซื้อโดยตรง /


อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2557
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 คณะกรรมการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ได้ออกประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2557 ระดับจังหวัด โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี โดยประเมิน 6 ด้าน คือ ด้านที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ด้านที่ 2 การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ ด้านที่ 3 การบริหารการจัดการ ด้านที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน ด้านที่ 5 บุคลากรและการบริหารงานบุคลากร และ ด้านที่ 6 ความดีเด่นของสถานศึกษา

หาก e-office มีปัญหา โปรดดูงานของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้จากเว็บไซต์ http://www.prachin1.net/e-loader/

สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษ หรือโครงการทุนรัฐบาล โดยรับสมัครในระหว่างวันที่ 14 - 20 พฤศจิกายน 2557 ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล โทร. 037-213076
คลิกที่นี่...http://www.prachin1.net/e-loader/

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1
จัดโครงการสนับสนุนกระเป๋าผ้าการกุศลให้ใจ
ONE HEART WITH THE KING

ตามโครงการ “ให้ใจ” ราคาใบละ 200 บาท
เพื่อสงเคราะห์ด้านการศึกษาเยาวชน ผู้ยากไร้
สนับสนุนการดำเนินการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
และนำรายได้ทูลเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในวันที่ 5 ธันวาคม 2557
โรงเรียนใดสนใจ สามารถสั่งซื้อได้ที่ กลุ่มอำนวยการ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
ภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557


คลิกเพื่อดูรูปกระเป๋าได้ที่นี่...
ใบสั่งซื้อ /หากท่านประสงค์ สั่งซื้อโดยตรง /


อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน 2557
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 คณะติดตามที่ 7 ของ สพฐ. ประกอบด้วย 1) นางอรางค์ลักษณ์ มณีศิริ 2) นางสาวอุบลพรรณ มีจิตต์ และนายไชยา อินทะแสน ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน 10 นโยบายของทุกเดือน ตลอด 3 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2557 ซึ่งกำหนดติดตามครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 10 – 14 พฤศจิกายน 2557 โดยมีนายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าว ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1


อ่านข่าวนี้ ที่ สพฐ. คลิกที่นี่... http://www.obec.go.th

หาก e-office มีปัญหา โปรดดูงานของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้จากเว็บไซต์ http://www.prachin1.net/e-loader/

สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษ หรือโครงการทุนรัฐบาล โดยรับสมัครในระหว่างวันที่ 14 - 20 พฤศจิกายน 2557 ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล โทร. 037-213076
คลิกที่นี่...http://www.prachin1.net/e-loader/

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1
จัดโครงการสนับสนุนกระเป๋าผ้าการกุศลให้ใจ
ONE HEART WITH THE KING

ตามโครงการ “ให้ใจ” ราคาใบละ 200 บาท
เพื่อสงเคราะห์ด้านการศึกษาเยาวชน ผู้ยากไร้
สนับสนุนการดำเนินการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
และนำรายได้ทูลเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในวันที่ 5 ธันวาคม 2557
โรงเรียนใดสนใจ สามารถสั่งซื้อได้ที่ กลุ่มอำนวยการ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
ภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557


คลิกเพื่อดูรูปกระเป๋าได้ที่นี่...
ใบสั่งซื้อ /หากท่านประสงค์ สั่งซื้อโดยตรง /


อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2557
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2557 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 64 th PRACHINBURI PRIMARY EDUCATION SERVICE OFFICE 1 ณ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี และโรงเรียนเมืองปราจีนบุรี

อ่านข่าวนี้ ที่ สพฐ. คลิกที่นี่... http://www.obec.go.th

หาก e-office มีปัญหา โปรดดูงานของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้จากเว็บไซต์ http://www.prachin1.net/e-loader/

สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษ หรือโครงการทุนรัฐบาล โดยรับสมัครในระหว่างวันที่ 14 - 20 พฤศจิกายน 2557 ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล โทร. 037-213076
คลิกที่นี่...http://www.prachin1.net/e-loader/

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2557
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 57 นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนขนาดเล็ก ในเขตอำเภอบ้านสร้าง จำนวน 4 โรง ได้แก่ โรงเรียนวัดหัวไผ่ , โรงเรียนวัดบางเตย, โรงเรียนปากคลองบางกระดาน และโรงเรียนบ้านคลองบางไซ โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูให้การต้อนรับ นักเรียนกำลังเรียนหนังสือด้วยครูตู้ การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม พบกับภาพลักษณ์ที่นักเรียนมีการแต่งกายสะอาด วาจาสุภาพ เด็กมีมารยาทที่งดงาม

หาก e-office มีปัญหา โปรดดูงานของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้จากเว็บไซต์ http://www.prachin1.net/e-loader/

สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษ หรือโครงการทุนรัฐบาล โดยรับสมัครในระหว่างวันที่ 14 - 20 พฤศจิกายน 2557 ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล โทร. 037-213076
คลิกที่นี่...http://www.prachin1.net/e-loader/

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2557
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ประธานในการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2558 ณ ภูสักธารรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ 5 – 6 พฤศจิกายน 2557 เพื่อจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ให้สอดคล้องกับนโยบาย คสช. รัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ
หาก e-office มีปัญหา โปรดดูงานของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้จากเว็บไซต์ http://www.prachin1.net/e-loader/

สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษ หรือโครงการทุนรัฐบาล โดยรับสมัครในระหว่างวันที่ 14 - 20 พฤศจิกายน 2557 ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล โทร. 037-213076
คลิกที่นี่...http://www.prachin1.net/e-loader/

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2557
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 นางสาวจิตรา พรหมชุติมา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยคณะเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่ ฯ ได้เยี่ยมนักเรียนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อมอบเงินช่วยเหลือและเครื่องอุปโภคบริโภคแก่นักเรียนทุน มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า ให้แก่นักเรียนโรงเรียนในจังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 6 ราย 5 โรง คือ 1. โรงเรียนบ้านโคกพนมดี 2. โรงเรียนวัดหัวกรด 3. โรงเรียนนิคมพัฒนา 4. โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง และ 5. โรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี โดยได้รับเงินช่วยเหลือแต่ละระดับ ดังนี้ ระดับประถมศึกษา รายละ 1,500 บาท และระดับมัธยมศึกษา รายละ 2,000 บาท พร้อมถุงยังชีพทุกราย รายละ 1 ถุง (มูลค่า 500 บาท) จากกาชาดจังหวัดปราจีนบุรี


หาก e-office มีปัญหา โปรดดูงานของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้จากเว็บไซต์ http://www.prachin1.net/e-loader/

สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษ หรือโครงการทุนรัฐบาล โดยรับสมัครในระหว่างวันที่ 14 - 20 พฤศจิกายน 2557 ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล โทร. 037-213076
คลิกที่นี่...http://www.prachin1.net/e-loader/

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2557
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 57 นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนขนาดเล็ก ในเขตอำเภอเมือง จำนวน 2 โรง ได้แก่ โรงเรียนวัดโบสถ์วิทยา และโรงเรียนวัดบ้านพระ ปรากฎว่า โรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีคุณค่า และมีคุณภาพต่อการศึกษา เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาผู้มาเยี่ยมชม
อ่านข่าวนี้ ที่ สพฐ. คลิกที่นี่... http://www.obec.go.th

หาก e-office มีปัญหา โปรดดูงานของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้จากเว็บไซต์ http://www.prachin1.net/e-loader/

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2557
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานการในประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขัน/ประกวด/คัดเลือก นักเรียนตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 200 คน ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

อ่านข่าวนี้ ที่ สพฐ. คลิกที่นี่... http://www.obec.go.th

หาก e-office มีปัญหา โปรดดูงานของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้จากเว็บไซต์ http://www.prachin1.net/e-loader/

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2557
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนายมณฑล วัฒนศฤงคาร รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ เสาอาคารเรียนโรงเรียนบ้านโป่งไผ่ อ.ศรีมหาโพธิ เป็นพิธีสงฆ์ ซึ่งโรงเรียนบ้านโป่งไผ่ได้รับบริจาคอาคารเรียนจากบริษัทเอสจีเอชที (ประเทศไทย) จำกัด เป็นอาคารแบบ สปช.104/26 ใต้ถุนสูง 3 ห้องเรียน จำนวนเงิน 1,900,000 บาท โดยนางสุนี จันทนิมิ ผอ.ร.ร.บ้านโป่งไผ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากบริษัท อีกทั้งคณะครู-นักเรียนฯ ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี


หาก e-office มีปัญหา โปรดดูงานของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้จากเว็บไซต์ http://www.prachin1.net/e-loader/

อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/13 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า