ข่าวด่วน !!! …. แจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558 โปรดทราบ และขอความกรุณาส่งไฟล์ภาพ แสดงชื่อ-นามสกุล ที่ถูกต้อง ไปยัง นางกองแก้ว บุญเพ็ง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ภายในวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2558 เพื่อใช้ประกอบการทำ VTR ในงานแสดงมุทิตาจิต และเพื่อความสะดวกต่อการปฏิบัติงาน “ขออนุญาตไม่รับเป็นภาพถ่ายนะคะ” ส่งผ่านอีเมล์ kaewboonpeng@gmail.com ส่งทันที >>> ขอความกรุณา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 โปรดตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์ ผ่านทางเว็บไซต์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 e-loader ตอนล่าง หากผิดพลาด หรือต้องการแก้ไข ให้แจ้งได้ที่ นางกองแก้ว บุญเพ็ง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ เพื่อทำการแก้ไขให้ต่อไป โดยแจ้งผ่าน อีเมล์ kaewboonpeng@gmail.com ขอขอบคุณมาล่วงหน้านะคะ
พิธีเปิดงาน Asean day และค่ายอาเซียน
โครงการ 1 โรงเรียน 1 โรงงาน ปี 2558


               
ด่วนที่สุด ขอเชิญทุกโรงเรียนรับกระเป๋าผ้าการกุศล สพฐ.

เรียนเชิญทุกโรงเรียนในสังกัด สั่งจองกระเป๋าผ้าการกุศลสพฐ. "ONE HEART WITH THE KING" ตามโครงการ "ให้ใจ" ราคาใบละ 200 บาท สั่งจองและชำระเงินได้ที่ นางกองแก้ว บุญเพ็ง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ กลุ่มอำนวยการ สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑ เบอร์โทรศัพท์ 037-211362 ต่อ 113 หรือ มือถือ 094-8503918

(กระเป๋า ผ้าการกุศลสพฐ. "ONE HEART WITH THE KING" ตามโครงการ "ให้ใจ" วัตถุประสงค์เพื่อสงเคราะห์ด้านการศึกษาแก่เยาวชนผู้ยากไร้ สนับสนุนการดำเนินการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและก่อสร้างอาคารเรียน ของวิทยาลัยการอาชีพไกลกังวล 2)
          เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานในพิธีมอบโครงการ 1 โรงเรียน 1 โรงงาน ปี 2558 สนับสนุนโดยบริษัท ปราจีนบุรี อินดัสทรี จำกัด ณ โรงเรียนวัดใหม่โพธิ์เย็น โดยมีนายชลิต โห่ศิริ ผอ.โรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

          
 
ข่าวย่อย
โดย กองแก้ว บุญเพ็ง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ โทร. 037-211362 ต่อ 113 หรือ 037-211126
          ฉบับที่ 202 วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2558 จำนวนผู้ใช้งาน 7 ท่าน
จำนวนผู้ชม 211279 ครั้ง Your IP Address is 54.159.12.17
www.prachin1.net
          เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 มอบให้นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีสรวย รอง ผอ.สพป. เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Asean day และค่ายอาเซียน โรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี และเครือข่ายเขตคุณภาพเมืองปราจีนบุรี 2 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งคณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

ข่าวด่วน !!! …. แจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการ
ประจำปี 2558 โปรดทราบ และขอความกรุณาส่งไฟล์ภาพ แสดงชื่อ-นามสกุล ที่ถูกต้อง
ไปยัง นางกองแก้ว บุญเพ็ง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ภายใน
วันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2558 เพื่อใช้ประกอบการทำ VTR ในงานแสดงมุทิตาจิต และ
เพื่อความสะดวกต่อการปฏิบัติงาน “ขออนุญาตไม่รับเป็นภาพถ่ายนะคะ”

ส่งผ่านอีเมล์ kaewboonpeng@gmail.com ส่งทันที
 


          

 
          
          
 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี
814 ถนนปราจีนอนุสรณ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
โทร : 037-211126 ,037-211362 sptpj.pr@gmail.com
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบadmin]
[เครือข่าย e-networks]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2558
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 มอบให้นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีสรวย รอง ผอ.สพป. เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Asean day และค่ายอาเซียน โรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี และเครือข่ายเขตคุณภาพเมืองปราจีนบุรี 2 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งคณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

ข่าวด่วน !!! …. แจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการ
ประจำปี 2558 โปรดทราบ และขอความกรุณาส่งไฟล์ภาพ แสดงชื่อ-นามสกุล ที่ถูกต้อง
ไปยัง นางกองแก้ว บุญเพ็ง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ภายใน
วันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2558 เพื่อใช้ประกอบการทำ VTR ในงานแสดงมุทิตาจิต และ
เพื่อความสะดวกต่อการปฏิบัติงาน “ขออนุญาตไม่รับเป็นภาพถ่ายนะคะ”

ส่งผ่านอีเมล์ kaewboonpeng@gmail.com ส่งทันที

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2558
วันที่ 21 สิงหาคม 2558 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีสรวย รอง ผอ.สพป. และคณะบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้ไปเยี่ยมบ้านนักเรียนไปยังโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตอำเภอเมืองปราจีนบุรี จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านแหลมไผ่, โรงเรียนบ้านแหลมหิน และโรงเรียนบ้านเนินหอม โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและครูร่วมในการเยี่ยมบ้านนักเรียน

ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่นักเรียนทุกโรงเรียนที่ไปเยี่ยม
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2558
วันที่ 19 สิงหาคม 2558 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวสิริมา อาศัยผล และนางโสภา คงเมือง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ซึ่งเป็นบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 มาตร 38 ค. (2) ได้ไปเยี่ยมบ้านนักเรียนไปยังโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตอำเภอประจันตคาม จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม, โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม และโรงเรียนวัดดงไชยมัน โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและครูร่วมในการเยี่ยมบ้านนักเรียน
ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่นักเรียนทุกโรงเรียนที่ไปเยี่ยม

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2558
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ดำเนินการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน ครั้งที่ 4 ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ และได้ทำการมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลการแข่งขันทักษะภาษาไทย ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2558 ดังนี้ 1) กิจกรรมคัดลายมือชื่อ ช่วงชั้นที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ช่วงชั้นที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง ช่วงชั้นที่ 3 ได้แก่ โรงเรียนวัดพรหมรังสีมิตรภาพที่ 1 2) กิจกรรมการเขียนเรื่องจากภาพ ช่วงชั้นที่ 1 (ประเภททีม) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนวัดหัวกรด และรางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ และโรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 3) กิจกรรมเขียนตามคำบอก ช่วงชั้นที่ 1 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง และรางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง, โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน ช่วงชั้นที่ 2 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนวัดบางเตย และรางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี และโรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน และช่วงชั้นที่ 3 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน และรางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง และโรงเรียนวัดระเบาะไผ่ 4) กิจกรรมการอ่านเอาเรื่องตามแนวทาง PISA ช่วงชั้นที่ 1 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน และรางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนวัดหัวกรด และโรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี และช่วงชั้นที่ 2 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี และรางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนวัดหัวกรด และ โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง และช่วงชั้นที่ 3 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ และรางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี และโรงเรียนวัดพรหมรังสีมิตรภาพที่ 1 5) กิจกรรมการแต่งกลอนสุภาพ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนวัดหัวกรด และรางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง และโรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน และ 6) กิจกรรมการเขียนเรียงความ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน และรางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี และโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง

ด่วนที่สุด ขอเชิญทุกโรงเรียนรับกระเป๋าผ้าการกุศล สพฐ.

เรียนเชิญทุกโรงเรียนในสังกัด สั่งจองกระเป๋าผ้าการกุศลสพฐ. "ONE HEART WITH THE KING" ตามโครงการ "ให้ใจ" ราคาใบละ 200 บาท สั่งจองและชำระเงินได้ที่ นางกองแก้ว บุญเพ็ง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ กลุ่มอำนวยการ สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑ เบอร์โทรศัพท์ 037-211362 ต่อ 113 หรือ มือถือ 094-8503918

(กระเป๋า ผ้าการกุศลสพฐ. "ONE HEART WITH THE KING" ตามโครงการ "ให้ใจ" วัตถุประสงค์เพื่อสงเคราะห์ด้านการศึกษาแก่เยาวชนผู้ยากไร้ สนับสนุนการดำเนินการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและก่อสร้างอาคารเรียน ของวิทยาลัยการอาชีพไกลกังวล 2)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2558
วันที่ 17 สิงหาคม 2558 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ณ บริเวณหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ทำการเยี่ยมบ้านนักเรียน โดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ประกอบด้วย รอง ผอ.สพป. ผอ.กลุ่มและบุคลากรทางการศึกษาจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ในระหว่างวันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2558 ไปยังโรงเรียนในเขตอำเภอต่าง ๆ โดยพร้อมเพรียงกันเป็นคาราวาน ทีมงานทำงานเป็นสาย ๆ โดยเดินทางไปยังอำเภอประจันตคาม และอำเภอบ้านสร้าง ในวันที่ 17 สิงหาคม 2558 วันแรกแห่งการเดินทางเยี่ยมบ้านนักเรียน


อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2558
นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 นำคณะข้าราชการในสังกัดร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (12 สิงหา มหาราชินี) ของจังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2558 โดยในภาคเช้าทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 84 รูป ณ ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี


อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2558
วันที่ 6 สิงหาคม 2558 ท่านฯประไพ สุนทรมัจฉะ พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามจุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยนายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 และบุคลากรในสังกัด สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1


อ่านข่าวนี้ที่ สพฐ. ผ่านทางเว็บไซต์ คลิกที่นี่...

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 โดยร่วมลงนามถวายพระพร ในภาคเช้า ณ หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2558
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ประธานในพิธีเปิดการอบรม คุณธรรม จริยธรรมโรงเรียนในตำบลคำโตนด อ.ประจันตคาม มีนักเรียนชั้น ป. 5 – 6 และชั้น ม. 1-2 เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ จำนวน 121 คน ณ โรงเรียนวัดหนองคุ้ม อำเภอประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษาให้การต้อนรับ
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2558
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ประธานในพิธีเปิดการอบรม ค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” โรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนสุจริตเครือข่าย โดยมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 160 คน ณ ห้องประชุมสุริยบูรพา กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ อำเภอเมือง จ.ปราจีนบุรี

อ่านข่าวนี้ที่ สพฐ. ผ่านทางเว็บไซต์ คลิกที่นี่...

อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/21 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า