บ.สินทรัพย์กรุงเทพพณิชย์ มอบทุน นร.

วารสารรายเดือน หนึ่งมิตรชิดใกล้

               
          

          

 
ข่าวย่อย
โดย กองแก้ว บุญเพ็ง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ โทร. 037-211362 ต่อ 113 หรือ 037-211126
          

 


ฉบับที่ 91 วันพุธที่ 30 กรกฎาคม 2557 จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน
จำนวนผู้ชม 134727 ครั้ง Your IP Address is 54.196.195.158
www.prachin1.net
          เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพณิชย์ จำกัด สำนักงานฉะเชิงเทรา ผ่ายพัฒนาสินทรัพย์ภาคตะวันออก ได้มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2557 ให้นักเรียนระดับประถมศึกษา ในจังหวัดปราจีนบุรี สังกัด สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 จำนวน 6 โรงเรียน ๆ ละ 6 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท จำนวน 36 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 108,000 บาท พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียนละ 1 ชุด รวมทั้งสิ้น 6 ชุด เพื่อให้นักเรียนได้เล่น เป็นการพัฒนาด้านร่างกาย ด้านจิตใจ และได้มอบชั้นหนังสือและหนังสือสำหรับอ่านให้แก่โรงเรียนวัดบางคาง อ.เมือง จำนวน 1 ชุด มีนักเรียนโรงเรียนวัดคู้ลำพันเป็นตัวแทนนักเรียนขอบคุณผู้ใจบุญ พร้อมนี้ นายไพจิต ไชยฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา ฯ กล่าวขอบคุณบริษัทที่กรุณามอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในสังกัด ที่เรียนดีแต่ยากจน ดังกล่าว สำหรับพิธีมอบทุนการศึกษาดังกล่าวแล้ว สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้เลี้ยงอาหารกลางวันและไอศครีมแก่นักเรียนและคณะผู้บริหารและคุณครูที่มาในครั้งนี้ โดยทั่วถึงกัน เรียกว่า “เด็กรับทุน และ อิ่มท้อง” กลับบ้าน โดยทำพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2557 ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

หาก e-office มีปัญหา โปรดดูงานของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้จากเว็บไซต์ http://www.prachin1.net/e-loader/
 


          

 
          

          

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี
814 ถนนปราจีนอนุสรณ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
โทร : 037-211126 ,037-211362 sptpj.pr@gmail.com
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบadmin]
[เครือข่าย e-networks] [เกี่ยวกับเครือข่าย e-news]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 30 กรกฎาคม 2557
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพณิชย์ จำกัด สำนักงานฉะเชิงเทรา ผ่ายพัฒนาสินทรัพย์ภาคตะวันออก ได้มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2557 ให้นักเรียนระดับประถมศึกษา ในจังหวัดปราจีนบุรี สังกัด สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 จำนวน 6 โรงเรียน ๆ ละ 6 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท จำนวน 36 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 108,000 บาท พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียนละ 1 ชุด รวมทั้งสิ้น 6 ชุด เพื่อให้นักเรียนได้เล่น เป็นการพัฒนาด้านร่างกาย ด้านจิตใจ และได้มอบชั้นหนังสือและหนังสือสำหรับอ่านให้แก่โรงเรียนวัดบางคาง อ.เมือง จำนวน 1 ชุด มีนักเรียนโรงเรียนวัดคู้ลำพันเป็นตัวแทนนักเรียนขอบคุณผู้ใจบุญ พร้อมนี้ นายไพจิต ไชยฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา ฯ กล่าวขอบคุณบริษัทที่กรุณามอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในสังกัด ที่เรียนดีแต่ยากจน ดังกล่าว สำหรับพิธีมอบทุนการศึกษาดังกล่าวแล้ว สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้เลี้ยงอาหารกลางวันและไอศครีมแก่นักเรียนและคณะผู้บริหารและคุณครูที่มาในครั้งนี้ โดยทั่วถึงกัน เรียกว่า “เด็กรับทุน และ อิ่มท้อง” กลับบ้าน โดยทำพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2557 ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

หาก e-office มีปัญหา โปรดดูงานของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้จากเว็บไซต์ http://www.prachin1.net/e-loader/
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2557
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ประธานการประชุมเครือข่ายการศึกษาทางเลือกโรงเรียนขนาดเล็ก ของชุมชนภาคกลางและคณะทำงาน ระดับภูมิภาค จากเขตต่าง ๆ ได้แก่ สพป.นครปฐม เขต 1 , สพป.ราชบุรี เขต 1 , สพป.ระยอง เขต 1 และ สพป.ลพบุรี เขต 1 รวมจำนวนทั้งสิ้น 50คน ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
หาก e-office มีปัญหา โปรดดูงานของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้จากเว็บไซต์ http://www.prachin1.net/e-loader/
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม 2557
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 มอบให้นายมณฑล วัฒนศฤงคาร รอง ผอ.สพป. เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการ “การควบคุมภายใน และมาตรการประหยัดพลังงาน” ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 โดยมีคณะผู้บริหารและครู โรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จำนวน 152 คนอ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม 2557
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 มอบให้นายปรัชญา สมบูรณ์ทรัพย์ รอง ผอ.สพป. ไปร่วมเวทีสานเสวนาจังหวัดปราจีนบุรี จากปรองดอง สู่สมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูป และเป็นประธานการประชุม กลุ่มที่. 6 แนวทางการปฏิรูปเพื่อการศึกษา 17 ก.ค. 57 ณ ห้องประชุมสระมรกต ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 9 กรกฎาคม 2557
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการตามโครงการคืนครูให้นักเรียน ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 โดยมีผู้เข้าสอบครั้งนี้ 89 คน

คลิกที่นี่ ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูธุรการ ของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก หน้า 1
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก หน้า 2
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก หน้า 3

ข้อมูลจาก....https://www.facebook.com หรือ ติดต่อข้อมูลข่าวสารได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล เบอร์โทรศัพท์ 037-213076 โดยตรง

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม 2557
เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑ มอบให้นายไพจิต ไชยฤทธิ์ รอง ผอ.สพป. เป็นประธานการแข่งขันสมรรถนะความสามารถทักษะ ด้านภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๕๗ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑


อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 3 กรกฎาคม 2557
เมื่อวันอังคารที่ 1 กรกฎาคม 2557 สำนักงานลูกเสือจังหวัดปราจีนบุรี จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2557 โดยประกอบพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 (หน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี) มีสถานศึกษาในจังหวัดปราจีนบุรีนำลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือเข้าร่วมพิธีในงานดังกล่าว โดยมีนายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี รองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดปราจีนบุรีเป็นประธาน และนายสงวน พรหมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เป็นผู้กล่าวรายงานคลิกที่นี่...เข้าสู่โปรแกรมติดตามการให้บริการของสถานีโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน OBEC Channel

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2557
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557 สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑ จัดประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ที่สนามโรงเรียนปราจีนกัลยาณี

ผลปรากฏดังนี้ ประเภทสามัญ ได้แก่ โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม และประเภทสามัญรุ่นใหญ่ ได้แก่ โรงเรียนมารีวิทยาคลิกที่นี่...เข้าสู่โปรแกรมติดตามการให้บริการของสถานีโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน OBEC Channel

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2557
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ร่วมกับ ศูนย์เสมารักษ์ประจำสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ได้รับมอบหมายภารกิจจากสำนักงานลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ให้ดำเนินโครงการไปเรียนปลอดภัย โดยเน้นการปฏิบัติเฝ้าระวังและป้องปรามการทะเลาวิวาทของนักเรียน นักศึกษาช่วงระหว่างเปิดภาคเรียน และได้จัดส่งแผนการปฏิบัติงานโครงการไปเรียนปลอดภัย ทั้งนี้ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้รับความร่วมมือจากคณะครูในสังกัด ร.ร.บ้านปรือวายใหญ่ ปฏิบัติการครั้งนี้ เมื่อวันที่ 10, 12 มิถุนายน 2557


อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน 2557
วันที่ 3 มิถุนายน 2557 นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ประธานประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจ สถานการณ์ทางการเมืองการปกครอง และการดำเนินชีวิต ภายใต้ประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ แก่ ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานฯ ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 กล่าวว่า

1.ขณะนี้เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าประเทศมีการเปลี่ยนแปลงผู้นำโดย คณะ คสช. โดยเข้ายึดอำนาจการปกครอง เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 จึงขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนช่วยติดตามข่าว คำสั่ง ประกาศ แนวปฏิบัติของ คสช. เพื่อที่จะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องต่อไป มอบหมายหน้าห้องให้ติดตามประกาศ คำสั่ง คสช. ใส่แฟ้มไว้ให้หน้าห้อง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 เพื่อให้ทุกคนได้หยิบอ่าน ซึ่ง Roadmap ของ คสช. ที่ได้แถลงเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 มี 3 ระยะ ระยะที่ 1 ใช้เวลา 2-3 เดือน ในการสร้างความปรองดอง ระยะที่ 2 ใช้เวลาประมาณ 1 ปี ในการตั้งสภานิติบัญญัติ สรรหานายกฯ ตั้ง ครม. ตั้งสภาปฏิรูป ระยะที่ 3 เข้าสู่กระบวนการเลือกตั้ง


อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/10 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า