@@@มาตรการป้องกันการทุจริต การสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 @@@ขอเชิญชวนเป็นเจ้าของเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ จำหน่ายราคา 300 บาท รายได้สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สั่งจองได้ที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานจังหวัดทุกจังหวัดและธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ สอบถามได้ที่ โทร. 0 2282 1007 , 0 2282 5378@@@ขอเชิญชวนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ติดต่อซื้อสมุดบันทึก สพฐ.ปี2558 การศึกษาไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน ได้ที่นางกองแก้ว บุญเพ็ง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ กลุ่มอำนวยการ ราคาเล่มละ 150 บาท (มีจำหน่ายเพียง 100 เล่มเท่านั้น) * * *ขอความร่วมมือผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนละ 1 เล่ม * * *
สพป.ปราจีนบุรี 1 แข่งขันนักเรียนอัจฉริยะ
คณิต-ภาษาไทย


               
          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ให้ความยุติธรรมแก่นักเรียนทุกระดับชั้น ตั้งแต่ชั้น ป.1 ถึงชั้น ป.6 ชั้นละ 2 กิจกรรม โดยโรงเรียนแต่ละแห่งส่งนักเรียนเข้าแข่งขันประเภทละไม่เกิน 2 คน ผู้ชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 จะได้เป็นตัวแทนของเขตคุณภาพไปแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาในวันที่ 13 มีนาคม 2558 ณ ร.ร.บ้านแหลมหิน อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

          
 
ข่าวย่อย
โดย กองแก้ว บุญเพ็ง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ โทร. 037-211362 ต่อ 113 หรือ 037-211126
          ฉบับที่ 143 วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 จำนวนผู้ใช้งาน 4 ท่าน
จำนวนผู้ชม 180092 ครั้ง Your IP Address is 54.197.66.57
www.prachin1.net
          เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 มอบหมายให้นายไพจิต ไชยฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.ไปตรวจเยี่ยมสนามการแข่งขันคัดเลือกนักเรียนตามกิจกรรมการอ่านออกเขียนได้ และการคิดเลขเร็ว ระดับเขตคุณภาพทุกอำเภอ แต่ละเขตคุณภาพ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสั่งจองและแต่งกายด้วยเสื้อโปโลประดับตราสัญลักษณ์ฯ


ดูรายละเอียดผ่านเว็บไชต์ www.opm.go.th
คลิกที่นี่....


มาตรการป้องกันการทุจริต การสอบคัดเลือกบุคคล
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1


มาตรการป้องกันการทุจริต การสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
1. ห้ามข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน เข้าไปยุ่งเกี่ยว หรือแสดงพฤติกรรมในการจัดติว จัดทำเอกสารหรือเผยแพร่หรือจำหน่ายเกี่ยวกับการสอบ โดยเด็ดขาด
2. หากพบเห็นผู้ใดแอบอ้างว่าจะช่วยเหลือให้สอบได้ หรือมีพฤติกรรมทำนองนี้ อย่าได้หลงเชื่อ และให้แจ้ง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ทันที ( โทร.081-9662322)
3. ผู้ใดกระทำทุจริตในการสอบ จะถูกตัดสิทธิ์ ในการสอบและจะถูกพิจารณาให้ขาดคุณสมบัติที่จะรับราชการต่อไป

ที่ ศธ 04090/ว 573 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือนักเรียนและครอบครัวนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุฯ ของ สพม.22 ให้เลขที่บัญชีผิดพลาด ขาดตัวสุดท้าย คือ เลข 0 เลขที่บัญชีที่ถูกต้อง คือ 4080838700 (มีเลข 0 สุดท้าย 2 ตัวค่ะ) ได้ทำการประสานจาก สพม.22 ค่ะ

หาก e-office มีปัญหา โปรดดูงานของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้จากเว็บไซต์ http://www.prachin1.net/e-loader/

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สปอตวิทยุศูนย์ดำรงธรรม ผ่านทางเว็บไซต์จังหวัดปราจีนบุรี http://www.prachinburi.go.th หัวข้อหนังสือราชการ
คลิกที่นี่...สปอตวิทยุฯ
 


          

 
           จากการได้พบปะคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน มีความตื่นเต้น ดีใจที่ทางเขตพื้นที่จัดให้มีการแข่งขันสุดยอด นักเรียนแต่ละชั้น ทำให้แต่ละโรงเรียนมีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกครั้ง ทำให้ได้คันพบเด็กอัจฉริยะด้านคณิตศาสตร์ และด้านภาษาขึ้นมาเป็นจำนวนมาก ส่วนเด็กที่ไม่ได้เป็นตัวแทนก็ได้รับการกระตุ้นไปด้วย ครูหลายคนฝากบอกว่า ควรจะให้มีการแข่งขันทุกภาคเรียน กระตุ้นความสนใจของครูและเด็กอยากเข้าแข่งขันจำนวนมาก
          

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี
814 ถนนปราจีนอนุสรณ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
โทร : 037-211126 ,037-211362 sptpj.pr@gmail.com
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบadmin]
[เครือข่าย e-networks]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 มอบหมายให้นายไพจิต ไชยฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.ไปตรวจเยี่ยมสนามการแข่งขันคัดเลือกนักเรียนตามกิจกรรมการอ่านออกเขียนได้ และการคิดเลขเร็ว ระดับเขตคุณภาพทุกอำเภอ แต่ละเขตคุณภาพ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสั่งจองและแต่งกายด้วยเสื้อโปโลประดับตราสัญลักษณ์ฯ


ดูรายละเอียดผ่านเว็บไชต์ www.opm.go.th
คลิกที่นี่....


มาตรการป้องกันการทุจริต การสอบคัดเลือกบุคคล
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1


มาตรการป้องกันการทุจริต การสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
1. ห้ามข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน เข้าไปยุ่งเกี่ยว หรือแสดงพฤติกรรมในการจัดติว จัดทำเอกสารหรือเผยแพร่หรือจำหน่ายเกี่ยวกับการสอบ โดยเด็ดขาด
2. หากพบเห็นผู้ใดแอบอ้างว่าจะช่วยเหลือให้สอบได้ หรือมีพฤติกรรมทำนองนี้ อย่าได้หลงเชื่อ และให้แจ้ง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ทันที ( โทร.081-9662322)
3. ผู้ใดกระทำทุจริตในการสอบ จะถูกตัดสิทธิ์ ในการสอบและจะถูกพิจารณาให้ขาดคุณสมบัติที่จะรับราชการต่อไป

ที่ ศธ 04090/ว 573 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือนักเรียนและครอบครัวนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุฯ ของ สพม.22 ให้เลขที่บัญชีผิดพลาด ขาดตัวสุดท้าย คือ เลข 0 เลขที่บัญชีที่ถูกต้อง คือ 4080838700 (มีเลข 0 สุดท้าย 2 ตัวค่ะ) ได้ทำการประสานจาก สพม.22 ค่ะ

หาก e-office มีปัญหา โปรดดูงานของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้จากเว็บไซต์ http://www.prachin1.net/e-loader/

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สปอตวิทยุศูนย์ดำรงธรรม ผ่านทางเว็บไซต์จังหวัดปราจีนบุรี http://www.prachinburi.go.th หัวข้อหนังสือราชการ
คลิกที่นี่...สปอตวิทยุฯ

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดประชุมผ่านทางไกล (Video Conference) เพื่อร่วมรับฟังนโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) ซึ่งถ่ายทอดสัญญาณจากห้องประชุม Doc อาคารสพฐ.5 ชั้น 9 การจัดการประชุมมีขึ้น ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย รองสพป.ปราจีนบุรี เขต 1 คือ นายมณฑล วัฒนศฤงคาร , นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีสรวย และนางฐิติมา เร่งประเสริฐ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วยบุคลากร สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 จากกลุ่มนโยบายและแผน และกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ อีกทั้งผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับจัดสรรงบประมาณปี 2557-2558 เข้าร่วมฟังนโยบายดังกล่าวด้วย
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 (เวลา 13.20 น.) นายไพจิต ไชยฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้ส่งมอบคะแนนและประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งของผู้ที่สมัครสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้แก่นายมณฑล วัฒนศฤงคาร รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ประธานคณะกรรมการเก็บรักษาข้อสอบของหน่วยสอบ ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

หลังจากนั้น นายมณฑล วัฒนศฤงคาร รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนายปรีชา เดชะไชย ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และนายปรีชา ม่วงพรหม นิติกรชำนาญการพิเศษ ซึ่งเป็นคณะกรรมการในการเก็บรักษาข้อสอบของหน่วยสอบ ได้นำเอกสารที่ได้รับไปเก็บรักษาไว้ในตู้ 3 ลิ้นชัก ณ ห้องมั่นคง ภายในสพป.ปราจีนบุรี เขต 1 โดยปิดผนึก ตู้ 3 ลิ้นชัก ด้วยลูกกุญแจ และกระดาษกาว พร้อมลงลายมือชื่อกำกับ พร้อมได้ดำเนินการติดกุญแจ หน้าห้องมั่นคง จำนวน 2 ลูก และได้ทำการปิดผนึกกระดาษกาว พร้อมลงลายมือชื่อกำกับหน้าห้อง อีกทั้งด้านหน้าของห้องมั่นคง ทำการติดป้าย “ห้ามเข้า” คณะกรรมการที่รับผิดชอบทำงานตอบสนองนโยบาย 3 ร. และ 4 ป. ของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ดังนี้ (นโยบาย 3 ร. คือ ร่วมมือ ร่วมใจ และร่วมรับผิดชอบ และ นโยบาย 4 ป. คือโปร่งใส่ เป็นธรรม ปลอดทุจริต และมีประสิทธิภาพ)

อ่านข่าวนี่ที่ สพฐ. ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.obec.go.th
คลิกที่นี่...

หาก e-office มีปัญหา โปรดดูงานของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้จากเว็บไซต์ http://www.prachin1.net/e-loader/

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สปอตวิทยุศูนย์ดำรงธรรม ผ่านทางเว็บไซต์จังหวัดปราจีนบุรี http://www.prachinburi.go.th หัวข้อหนังสือราชการ
คลิกที่นี่...สปอตวิทยุฯ

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ประธานเปิดในการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ให้แก่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสังกัด จำนวน 133 คน ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 อบรมระหว่างวันที่ 5 – 6 กุมภาพันธ์ 2558


หาก e-office มีปัญหา โปรดดูงานของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้จากเว็บไซต์ http://www.prachin1.net/e-loader/

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สปอตวิทยุศูนย์ดำรงธรรม ผ่านทางเว็บไซต์จังหวัดปราจีนบุรี http://www.prachinburi.go.th หัวข้อหนังสือราชการ
คลิกที่นี่...สปอตวิทยุฯ

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ประธานเปิดในการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ให้แก่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสังกัด จำนวน 132 คน ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 อบรมระหว่างวันที่ 5 – 6 กุมภาพันธ์ 2558

อ่านข่าวนี่ที่ สพฐ. ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.obec.go.th
คลิกที่นี่...

หาก e-office มีปัญหา โปรดดูงานของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้จากเว็บไซต์ http://www.prachin1.net/e-loader/

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สปอตวิทยุศูนย์ดำรงธรรม ผ่านทางเว็บไซต์จังหวัดปราจีนบุรี http://www.prachinburi.go.th หัวข้อหนังสือราชการ
คลิกที่นี่...สปอตวิทยุฯ

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนายไพจิต ไชยฤทธิ์ รอง ผอ.สพป. และคณะบุคลากรทางการศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้ตรวจเยี่ยมนักเรียนกรณีบิดา-มารดาเสียชีวิต ที่โรงเรียนโคกเขื่อน อ.ประจันตคาม โดยได้มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนทั้ง 5 ราย (1. ด.ญ.วรรณิดา จันทร์แจ่ม ชั้น ป.5, 2. ด.ญ.ชัญชนุช จันทร์แจ่ม ชั้น ป.4, 3. ด.ช.สมบูรณ์ จันทร์แจ่ม ชั้น ป.2, 4. ด.ญ.พรสวรรค์ จันทร์แจ่ม ชั้น อนุบาล 2, 5. ด.ช.สรัน จันทร์แจ่ม เรียนที่ศูนย์เด็กเล็ก อบต.หนองแก้ว) จำนวนเงิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน

อ่านข่าวนี่ที่ สพฐ. ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.obec.go.th
คลิกที่นี่...

หาก e-office มีปัญหา โปรดดูงานของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้จากเว็บไซต์ http://www.prachin1.net/e-loader/

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สปอตวิทยุศูนย์ดำรงธรรม ผ่านทางเว็บไซต์จังหวัดปราจีนบุรี http://www.prachinburi.go.th หัวข้อหนังสือราชการ
คลิกที่นี่...สปอตวิทยุฯ

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 น. นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-net นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง, โรงเรียนมารีศรีมโหสถ,โรงเรียนบ้านประพาส และโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง


หาก e-office มีปัญหา โปรดดูงานของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้จากเว็บไซต์ http://www.prachin1.net/e-loader/

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สปอตวิทยุศูนย์ดำรงธรรม ผ่านทางเว็บไซต์จังหวัดปราจีนบุรี http://www.prachinburi.go.th หัวข้อหนังสือราชการ
คลิกที่นี่...สปอตวิทยุฯ

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2558
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 นายมณฑล วัฒนศฤงคาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ได้รับมอบเกียรติบัตรของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดปราจีนบุรี จากนางสาวจิตรา พรหมชุติมา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ณ ห้องประชุมทวารวดี ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี


หาก e-office มีปัญหา โปรดดูงานของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้จากเว็บไซต์ http://www.prachin1.net/e-loader/
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 26 มกราคม 2558
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ได้จัดสอบแข่งขันนานาชาติ ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้นในวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี โดยมีนักเรียนเข้าร่วมทดสอบในครั้งนี้ วิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 717 คน และวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 299 คน (นักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ในสังกัด สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 จากภาครัฐและเอกชน) โดยเริ่มทำการสอบแข่งขันตั้งแต่เวลา 09.00 น. ในการสอบแข่งขันครั้งนี้ นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 พร้อมด้วย นายไพจิต ไชยฤทธิ์ รอง ผอ. และนายสงวน พรหมศรี ผอ.โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี และคณะผู้บริหารโรงเรียนได้ร่วมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียน ณ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
หาก e-office มีปัญหา โปรดดูงานของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้จากเว็บไซต์ http://www.prachin1.net/e-loader/

วารสารการศึกษาไทย เดือนกันยายน ๒๕๕๗
คลิกที่นี่ http://www.moe.go.th/moe/th/news
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 20 มกราคม 2558
เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ คณะกรรมการประเมินโรงเรียนพระราชทาน นำทีมโดยนางกลอยสุข เมืองคำ รอง ผอ.สพป.นครนายก เป็นประธานในการประเมินโรงเรียนพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ระดับภาค กลุ่มที่ ๑๒ ณ โรงเรียนมารีวิทยา อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
หาก e-office มีปัญหา โปรดดูงานของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้จากเว็บไซต์ http://www.prachin1.net/e-loader/

โรงเรียนที่สั่งจองหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558 ไว้ โปรดติดต่อขอรับได้ที่นางกองแก้ว บุญเพ็ง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 กลุ่มอำนวยการ โทรศัพท์ 037-211126 (กลุ่มงานประชาสัมพันธ์)


อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/15 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า