ประชุมบุคลากรใน สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
เน้นย้ำ คุณภาพ และการทำงานต้องโปร่งใส

วารสารรายเดือน หนึ่งมิตรชิดใกล้

               
          ท่าน ผอ.ดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 พบปะพูดคุยกับข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา เรื่องการบริหารจัดการภายในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 โดยเน้นย้ำเรื่องของคุณภาพ และการทำงานต้องโปร่งใส โดยกล่าวว่า สพป.เป็นหน่วยงานที่ต้องขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ เปรียบเสมือน “เสบียง” ของกองทัพ การทำงานต้องอาศัยการมีส่วนร่วม ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล , กระทรวงศึกษา และ สพฐ. ค่านิยมร่วมกัน โดยยึดหลัก 4 ป. คือ โปร่งใส เป็นธรรม ปลอดทุจริต และมีประสิทธิภาพ และยึดหลัก 3 ร. คือ ร่วมมือ ร่วมใจ และร่วมรับผิดชอบ สำหรับเรื่องการแต่งกาย วันจันทร์ ใส่ชุดเครื่องแบบสีกากี วันอังคาร ชุดผ้าไทย และวันพุธ เสื้อดอกปีบ ส่วนวันพฤหัสบดี และวันศุกร์ แต่งกายสุภาพ และพบกันใหม่ เป็นกลุ่มย่อยต่อไป
"คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปทั้งหมด"

          
 
ข่าวย่อย
โดย กองแก้ว บุญเพ็ง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ โทร. 037-211362 ต่อ 113 หรือ 037-211126
          
ปัญหาโรคตาจากการใช้คอมพิวเตอร์คลิกที่นี่...
คอมพิวเตอร์กลายเป็นอุปกรณ์หนึ่งที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันอย่างมาก ทั้งใช้ทำงาน ทำการบ้าน หรือเล่นเกมผ่อนคลายต่างๆ อย่างไรก็ตาม การใช้คอมพิวเตอร์อาจมีผลเสียต่อสุขภาพตา เรียกว่า “โรคตาจากจอคอมพิวเตอร์ (Computer vision syndrome)” คือภาวะอาการปวด เคืองตา ภายหลังจากการใช้จอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน

 


ฉบับที่ 106 วันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 2557 จำนวนผู้ใช้งาน 3 ท่าน
จำนวนผู้ชม 150141 ครั้ง Your IP Address is 54.161.214.221
www.prachin1.net
          เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2557 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ประชุมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เพื่อรับทราบนโยบายการบริหารงานภายในเขตพื้นที่ ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

หาก e-office มีปัญหา โปรดดูงานของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้จากเว็บไซต์ http://www.prachin1.net/e-loader/
 

ยึดหลัก 4 ป. และ 3 ร.

          ค่านิยมร่วมกัน โดยยึดหลัก 4 ป. คือ 1)โปร่งใส 2)เป็นธรรม 3)ปลอดทุจริต และ 4) มีประสิทธิภาพ และยึดหลัก 3 ร. คือ 1)ร่วมมือ 2) ร่วมใจ และ 3) ร่วมรับผิดชอบ

 
          
"คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปทั้งหมด"
          

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี
814 ถนนปราจีนอนุสรณ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
โทร : 037-211126 ,037-211362 sptpj.pr@gmail.com
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบadmin]
[เครือข่าย e-networks] [เกี่ยวกับเครือข่าย e-news]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 2557
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2557 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ประชุมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เพื่อรับทราบนโยบายการบริหารงานภายในเขตพื้นที่ ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

หาก e-office มีปัญหา โปรดดูงานของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้จากเว็บไซต์ http://www.prachin1.net/e-loader/

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2557
วันที่ 10 ตุลาคม 2557 นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 พร้อมคณะบุคลากรในสังกัด ได้เดินทางไปส่งท่าน ผอ.พงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ในโอกาสได้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ร่วมต้อนรับ พร้อมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ณ ห้องประชุม สพป.ปราจีนบุรี เขต 2

หาก e-office มีปัญหา โปรดดูงานของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้จากเว็บไซต์ http://www.prachin1.net/e-loader/

ข่าวด่วน!!! ให้โรงเรียนทุกโรงเรียนรวบรวมเงินกฐินพระราชทานส่ง สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2557 เป็นอย่างช้า

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม 2557
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557 เวลา 11.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 โดยนายปรัชญา สมบูรณ์ทรัพย์ รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาจาก สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ให้การต้อนรับท่านดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 พร้อมด้วยคณะจาก สพป.นครราชสีมา เขต 4 และคณะจาก จังหวัดบุรีรัมย์ ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

ทั้งนี้ ท่านผอ.พิสิษฐ์ ชดกิ่ง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 4 ได้ร่วมเดินทางกับคณะมาส่งท่านดำเนิน เพียรค้า รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 4 เพื่อดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ในครั้งนี้

หาก e-office มีปัญหา โปรดดูงานของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้จากเว็บไซต์ http://www.prachin1.net/e-loader/

ข่าวด่วน!!! ข้าราชการบำนาญ กบข ที่มีความประสงค์จะเลือกรับบำนาญปกติ ให้ส่งใบสั่งจ่ายตอนเกษียณ หรือ กพ.7 ที่ นายนิรมิต เนื่องกำเหนิด กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 โทร. 037-212574, 087-9750299

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 30 กันยายน 2557
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ประธานประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็ก Best Practice ภาคกลางประจำปี พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมจันทรารีสอร์ท จังหวัดนครนายก

หาก e-office มีปัญหา โปรดดูงานของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้จากเว็บไซต์ http://www.prachin1.net/e-loader/

ข่าวด่วน!!! ข้าราชการบำนาญ กบข ที่มีความประสงค์จะเลือกรับบำนาญปกติ ให้ส่งใบสั่งจ่ายตอนเกษียณ หรือ กพ.7 ที่ นายนิรมิต เนื่องกำเหนิด กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 โทร. 037-212574, 087-9750299

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2557
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 นางสาวจิตรา พรหมชุติมา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประธานในงานแสดงมุทิตาจิต และอำลาชีวิตราชการของข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2557 ได้มอบประกาศเกียรติคุณบัตรและของที่ระลึก ให้แก่ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในครั้งนี้ จำนวน 38 คน โดยนายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 และคณะบุคลากรใน สพป.ปราจีนบุรี เขต 1ให้การต้อนรับ คณะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี และคณะผู้ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตฯ ณ ภัตตาคารแสนสว่างใจ

หาก e-office มีปัญหา โปรดดูงานของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้จากเว็บไซต์ http://www.prachin1.net/e-loader/

ข่าวด่วน!!! ข้าราชการบำนาญ กบข ที่มีความประสงค์จะเลือกรับบำนาญปกติ ให้ส่งใบสั่งจ่ายตอนเกษียณ หรือ กพ.7 ที่ นายนิรมิต เนื่องกำเหนิด กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 โทร. 037-212574, 087-9750299

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 24 กันยายน 2557
เมื่อวันที่ 22 – 23 กันยายน 2557 นางสาวจิตรา พรหมชุติมา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่าการชาดจังหวัดปราจีนบุรี, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ และนายอำเภอนาดี, ประจันตคาม, ศรีมหาโพธิ, บ้านสร้าง และผู้แทนของอำเภอกบินทร์บุรี ได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ จำนวน 7 ราย

เยี่ยมบ้านนักเรียนทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ร.ร.บ้านหว้าเอน อ.นาดี
"ด.ช.เอกสิทธิ์ พูลสวัสดิ์ ป.5 ร.ร.อนุบาลนาดี"
คลิกที่นี่...ข่าว e-networks

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 24 กันยายน 2557
วันที่ 19 กันยายน 2557 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 นำโดย นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.นายปรัชญา สมบูรณ์ทรัพย์ รอง ผอ.สพป. นายมณทล วัฒนศฤงคาร รอง.ผอ.สพป. นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีสรวย รองผอ. สพป.นำคณะข้าราชการและลูกจ้างศึกษาดูงาน สพป.ระยอง เขต 1 และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 2558 ณ โรงแรมระยอง รีสอร์ท จังหวัดระยอง


อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 1 กันยายน 2557
เมื่อวันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2557 นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 มอบให้นายไพจิต ไชยฤทธิ์ รอง ผอ.สพป. เป็นประธานการอบรมวิทยากรแกนนำการใช้คอมพิวเตอร์พกพา แบบแท็บเล็ต เพื่อการเรียนการสอน พร้อมบรรยายพิเศษ ให้แก่โรงเรียน 12 เขตคุณภาพ ๆ ละ 4 โรงเรียน รวมผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 48 โรงเรียน ณ โรงแรมแคนทารี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

หาก e-office มีปัญหา โปรดดูงานของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้จากเว็บไซต์ http://www.prachin1.net/e-loader/

ข่าวด่วน!!! ข้าราชการบำนาญ กบข ที่มีความประสงค์จะเลือกรับบำนาญปกติ ให้ส่งใบสั่งจ่ายตอนเกษียณ หรือ กพ.7 ที่ นายนิรมิต เนื่องกำเหนิด กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 โทร. 037-212574, 087-9750299
ขอเชิญไปเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง ในวันที่ 7 กันยายน 2557 เวลา 09.00-15.00น. ณ ศูนย์ประสานราชการประจำอำเภอ
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2557
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 มอบให้นายไพจิต ไชยฤทธิ์ รอง ผอ.สพป. เป็นประธานการอบรมขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สำหรับผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยอบรมให้แก่โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 จำนวน 81 โรงเรียน ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

หาก e-office มีปัญหา โปรดดูงานของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้จากเว็บไซต์ http://www.prachin1.net/e-loader/
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2557
วันที่ 26 สิงหาคม 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 โดยนายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 มอบให้นายมณฑล วัฒนศฤงคาร รอง ผอ.สพป. เป็นประธานเปิดการอบรมe-office (ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ในการรับ-ส่งหนังสือราชการ) ให้แก่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ตามนโยบายของ สพฐ. ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ในระหว่างวันที่ 25 – 27 สิงหาคม 2557 จำนวน 3 วัน ในการอบรมขยายผลครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก น.ส.นิศารัตน์ เหมือนตา บุคลากรในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 เป็นวิทยากร ต้องขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วย
หาก e-office มีปัญหา โปรดดูงานของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ได้จากเว็บไซต์ http://www.prachin1.net/e-loader/
อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/12 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า