ระบบกำลังทำการเรียกข้อมูล โปรดรอสักครู่ ....
@@@
กำหนดการถวายภัตตาหารเพลแด่พระพงษ์พิศาล ปัญญาวุฒโธ ภิกขุ พร้อมทั้งได้กราบอาราธนาท่านแสดงธรรมเทศนา ในวันศุกร์ที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑ จึงขอเรียนเชิญ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการและพนักงานทุกท่าน ร่วมการทำบุญและอนุโมทนาสาธุการ โดยทั่วกัน
@@@
สพป.ปจ.1 เตรียมความพร้อมประเมิน M.S.O.
 

วารสารรายเดือน หนึ่งมิตรชิดใกล้

ปราจีน 1 ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
ณ โครงการห้วยโสมงฯ
               
          เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2556 ฯพณฯ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา พ.ศ. 2556 ณ โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปราจีนบุรี ภายใต้แผนฎิบัติการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งคณะบุคลากรทางการศึกษาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกปราจีนบุรี เขต 1 ได้ร่วมปลูกป่าในครั้งนี้ ณ ห้วยโสมง อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

กิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่ก่อสร้างโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นอกจากเป็นการแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถแล้ว ยังเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการฯ สร้างกระบวนการที่มีส่วนร่วม และสร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชนในพื้นที่มรดกโลก ซึ่งเป็นแผนงานภายใต้แผนปฏิบัติการ ป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแผนติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้กรมชลประทานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ อย่างเคร่งครัดและขอขอบคุณหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลบอดจนพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นคุณประโยชน์ต่อชนรุ่นหลังได้สืบทอดต่อไป

          
นักเรียนดีเด่น (ช้างเผือก) โรงเรียนวัดลำดวน


เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นางสาวจิตรา พรหมชุติมา ให้เกียรติมอบรางวัลนักเรียนดีเด่น (ช้างเผือก) “ โครงการยกระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของเด็กนักเรียนจังกวัดปราจีนบุรี ” ก่อนวาระการประชุมคณะกรรมการจังหวัดปราจีนบุรี ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องทวาราวดี ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี โครงการนี้จัดโดยชมรมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปราจีนบุรี ร่วมกับศูนย์วิจัย และพัฒนาการเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี เด็กหญิงจุไรรัตน์ แสนสะอาด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนวัดลำดวน ได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัลในครั้งนี้
ข่าวย่อย
โดย กองแก้ว บุญเพ็ง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ โทร. 037-211362 ต่อ 113 หรือ 037-211126

          ประชาสัมพันธ์ เรื่อง 1) สพป.ปราจีนบุรี จัดงานจัดงานสัปดาห์”บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย สพฐ.” ในวันที่ 19 สิงหาคม 2556 ณ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี กิจกรรมในงาน คือ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ปฐมวัย, ฐานการเรียนรู้การทดลองทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย, นิทรรศการแสดงผลงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนปฐมวัยนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันสัปดาห์”บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย สพฐ.”

และ 2) สพป.ปราจีนบุรี จัดสัมมนาวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัยที่ดี ในวันที่ 23 สิงหาคม 2556 ณ โรงเรียนบ้านแหลมหิน กิจกรรมในงาน คือ จัดแสดงผลงานรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัยที่ดี, การแข่งขันการแสดงของเด็กปฐมวัย (แข่งขันร้องเพลงพร้อมแด็นเซอร์ และแข่งขันเต้นแอโรปิค) และการแข่งขันทางวิชาการการของเด็กปฐมวัย (แข่งขันวาดภาพระบายสี และแข่งขันเกมการศึกษา)

 


ฉบับที่ 47 วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2556 จำนวนผู้ใช้งาน 3 ท่าน
จำนวนผู้ชม 211086 ครั้ง Your IP Address is 54.146.240.181
www.prachin1.net
          เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556 นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 มอบให้นายไพจิต ไชยฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการประเมินมาตรฐาน M.S.O. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกณฑ์การประเมินและจัดทำปฏิทินการประเมินมาตรฐานคุณธรรม ระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 2556 โดยมีโรงเรียนเข้ารับการประเมินซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 118 โรงเรียน ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

 


          

 
          
กิจกรรมค่ายวิชาการอาเซียน โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์

เมื่อจันทร์วันที่ 5 สิงหาคม 2556 โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ นำโดย นายปราโมทย์ ผลพฤกษา ผอ.โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ร่วมกับคณะครูได้จัดให้มีการเข้าค่ายวิชาการอาเซียนขึ้น ณ ห้องโสตศึกษาของโรงเรียน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ปี 2558 โดยมีโรงเรียนวัดทุ่งตะลุมพุก โรงเรียนวัดประชาวาส เข้าร่วมกิจกรรมด้วย การจัดกิจกรรมเข้าค่ายวิชาการอาเซียนในครั้งนี้ เป็นการเข้าค่ายวิชาการเชิงปฏิบัติการให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง นักเรียนมีความสนใจ และมีความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนมากขึ้น สามารถสรุปเป็นองค์ความรู้ในส่วนที่กลุ่มตนเองรับผิดชอบ นำเสนอให้เพื่อน ๆ ให้ได้รับความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติม อันเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ขอขอบคุณคณะครูและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ทำให้การจัดค่ายวิชาการในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
           เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2556 นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 มอบให้นายไพจิต ไชยฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานในการอบรมครูโรงเรียนนำร่องโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2556 ชั้นที่ 2 โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 40 คน จาก 20 โรงเรียน ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี
814 ถนนปราจีนอนุสรณ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
โทร : 037-211126 ,037-211362 sptpj.pr@gmail.com
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ] [เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]