สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
  >
ปราจีนบุรี ขณะนี้มีผู้ชมออนไลน์จำนวน 1 คน
ปราจีนบุรี มีผู้เยี่ยมชม : 471411 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553


รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557

พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

พลโท สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นายกมล รอดคล้าย  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายกมล รอดคล้าย
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ./รายงานข้อมูลสารสนเทศ สพฐ./ถ่ายทอดสด/วีดีโอออนดีมานด์ 120k

สถานีโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน Download คู่มือวิธีใช้งาน และ การปรับตั้งค่าสัญญาณดาวเทียม
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA ศูนย์ประสานงานข้อมูล GPA PR ของนักเรียนรายบุคล ของสพฐ. ข่าวการศึกษา สถิติการศึกษา
E-BOOK สทร.สพฐ.
รวบรวมหนังสือเรียน หนังสือเสริม ความรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ คู่มือครู หนังสือสำหรับครู
นวัตกรรมทางการศึกษา
เส้นทางสู่นวัตกรรมทาง
การศึกษาสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย
e-media ที่หลายหลาย
ภาษาไทย ภาษาทอง
เว็บไซต์ให้สาระความรู้ เกี่ยวกับ ข้อสอบ เนื้อหา แบบฝึกหัด ในรายวิชาภาษาไทย

การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
e-networks/รู้รักสามัคคี
e-networks/รู้รักสามัคคี

ข่าวโรงเรียนเครือข่ายการสื่อสารองค์กร [ e-networks ปี 2554-56 ]ประวัติ

นายดำเนิน เพียรค้า
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วิสัยทัศน์ 2558

Task 2557

แผนผังประชุมปรับกระบวนทัศน์ครู

ภาพกิจกรรมดาวรุ่งมุ่งสู่ฝัน ครั้งที่ 4 ปี 2557

วารสารออนไลน์เพื่อการสื่อสารองค์กร

การบริหารจัดการในองค์กร

องค์คณะบุคคล
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระบบเงินเดือนข้าราชการ  สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 สพฐ. e-filing
อ่านข่าวอีเน็ตเวิร์ค ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ระบบการจัดการความรู้ โดย กลุ่มนโยบบายและแผน สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑  ้ ระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสารองค์กรของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 โดย กลุ่มอำนวยการ
ขัอมูลพื้นฐาน ปีการศึกษา 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปราจีนบุรี จำกัด
การสรรหารและการเลือกตั้ง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ระบบการติดตามเงินโอน
แบบรายงาน/ตัวอย่างระบบควบคุมภายใน
- สถานศึกษาทุกสังกัด
- โรงเรียนขนาดเล็ก
- เขตคุณภาพ / เขตคุณภาพพิเศษ
 
- รุ่นที่ 1
โรงเรียนวัดระเบาะไผ่
- รุ่นที่ 2
โ โรงเรียนบ้านประพาส
-การแสดงอิฐเก่าเล่าตำนาน
- การแสดงวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๕๓
2.โรงเรียนบ้านโคกพนมดี
3.โรงเรียนวัดอินทาราม
4. โรงเรียนชุมชนวัดบ้านโง้ง
5. โรงเรียนบ้านแหลมหิน
1.
เผยแพร่นวัตกรรม e-Innovations

ประกาศข่าวทั่วไป/จัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวแวดวงการศึกษา

Copyright 2010 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 All Rights Reserved.
ที่อยู่ อาคารการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม เลขที่ 814 ถนนปราจีนอนุสรณ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
บรรณาธิการ และ ผู้ดูแลระบบ:นายปรีชา เดชะไชย, ฝ่ายข่าว :นางกองแก้ว บุญเพ็ง, ฝ่ายกราฟฟิก :นายธนู บุญเพ็ง
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
โทร : 037-211362 ,037-211126 ,sptpj.pr@gmail.com

แก้ไขครั้งสุดท้าย 12 March, 2015 15:22